Aktuality

/Aktuality/

február 2019

Optivus v. 5.32

By | 19 februára 2019|Vývoj|

Táto verzia sa zamerala na vylepšenie spolupráce s API pre e-shop a v obchode doplnila niektoré žiadané funkcie. Doplnilo sa aj rozhranie pre nadstavby, kde sa lepšie kontroluje vytváranie skladových pohybov a možno naskladňovať aj cez výrobky. […]

Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.32

január 2019

Optivus v. 5.31

By | 31 januára 2019|Vývoj|

Táto verzia bola zameraná na vylepšenie prepojenia nadstavieb a programu Optivus. Nadstavby teraz môžu vo filtroch v hlavnom programe používať vlastné dialógové okná s bohatšou ponukou filtrov. Súčasne prebiehajú práce na presune programu do Google Cloudu. Úprava by mala zabezpečiť to, aby mohol zákazník používať aj na svojom vlastnom serveri, alebo mohol mať SQL databázu v cloude. Toto by malo uľahčiť prácu pre firmy, ktoré doteraz používali našu Jet databázu. […]

Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.31

december 2018

Nastavenie šablóny pre názov súboru exportovaného reportu

By | 24 decembra 2018|Vývoj|

Pokiaľ si často ukladáte súbory reportov a pri zobrazení dialógu na ukladanie súboru musíte vždy zmeniť názov súboru, potom určite využijete túto funkciu. Funkcia bola doplnená do verzie 5.30 programu Optivus. […]

Komentáre vypnuté na Nastavenie šablóny pre názov súboru exportovaného reportu

Presun vetiev stromu skladových kariet

By | 22 decembra 2018|Vývoj|

Vo verzii 5.30 programu Optivus sme doplnili v obchode funkciu na pohodlnejšie upravovanie stromu skladových kariet. Teraz možno pomocou ťahania myškou presúvať jednotlivé vetvy v strome skladových kariet. […]

Komentáre vypnuté na Presun vetiev stromu skladových kariet

Optivus v. 5.30

By | 21 decembra 2018|Vývoj|

Táto verzia sa sústredila na vyriešenie problémov komunikácie medzi programom a pluginmi. Preto zdanlivo obsahuje iba minimum noviniek. […]

Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.30

Skladová karta s variantmi

By | 5 decembra 2018|Vývoj|

Vo verzii 5.29 programu Optivus sme zaviedli nový typ skladovej karty. Je to skladová karta s variantmi. Táto skladová karta slúži primárne pre potreby spolupráce s e-shopom. Umožňuje vytvoriť jednu skladovú kartu s rôznymi variantmi. V takejto podobe sa kupujúcemu na e-shope pohodlnejšie vyberá v množstve prakticky rovnakých skladových kariet, ktoré sa od seba odlišujú napríklad farbou a veľkosťou. V tomto článku si vysvetlíme ako takéto skladové karty vytvoriť a ako sa správajú. […]

Komentáre vypnuté na Skladová karta s variantmi

november 2018

Optivus v. 5.29

By | 30 novembra 2018|Vývoj|

Táto verzia sa sústredila na vylepšenie spolupráce programu Optivus a e-shopu cez API. Doplnili sme skladovú kartu s variantmi, čo umožňuje na e-shop publikovať iba jednu kartu, ktorá pod sebou obsahuje rôzne varianty. Po výbere konkrétneho variantu sa cez API prenesie iba konkrétna skladová karta, ktorá zodpovedá danému variantu. Vylepšili sme aj modul GDPR, opravili sme veľa chyb v plánovaní a v zariadeniach možno oveľa lepšie pracovať s termínmi, ktoré možno v špecializovanom dialógu prehľadávať. […]

Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.29

Optivus v. 5.28

By | 7 novembra 2018|Vývoj|

Táto verzia sa sústredila na opravenie chýb a nedostatkov v plánovaní. Upravili sme aj tipy na používanie programu, aby boli graficky jasnejšie odlíšené od bežných chybových hlásení programu. […]

Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.28

október 2018

Spájanie rovnakých skladových kariet na vystavenej faktúre

By | 25 októbra 2018|Vývoj|

Vo verzii 5.27 programu Optivus sme doplnili zaujímavú možnosť na upravovanie reportu vystavenej faktúry. Predstavte si nasledujúci scenár. Pre konkrétneho zákazníka robíte nejakú opakujúcu sa činnosť a každá hodina takejto činnosti predstavuje skladovú kartu. Činnosti vykonávate celý týždeň a každý deň vám vznikne jedna výdajka s X hodinami činnosti za deň. Keď z takejto skupiny výdajok vytvoríte faktúru, na faktúre bude veľké množstvo rovnakých riadkov, ktoré sa líšia iba množstvom. Pomocou úpravy zobrazenia výstupu môžete dosiahnuť optické zlúčenie riadkov do jedného. […]

Komentáre vypnuté na Spájanie rovnakých skladových kariet na vystavenej faktúre

Nový spôsob aktualizácie a používania nadstavieb

By | 24 októbra 2018|Vývoj|

V programe Optivus možno používať aj špecializované nadstavby. Nadstavba je program, ktorý sa integruje priamo do programu Optivus. Doplní si svoje menu, doplní si filtre a vykonáva špecializované funkcie. V tomto článku popisujeme zmeny, ktoré nastávajú od verzie 5.27. […]

Komentáre vypnuté na Nový spôsob aktualizácie a používania nadstavieb
Load More Posts