Využitie cenových hladín na tvorbu vlastného cenníka

V prípade, že potrebujeme vytvoriť jeden typ cenníka pre viacero firiem, navrhujeme takýto postup:

 • Vytvoríme si cez menu Číselníky-Firmy-Kategórie príslušné kategórie, ktoré neskôr priradíme jednotlivým firmám.
 • Napríklad kategória môže mať názov:Cenník BM 1 (BM-bravcove maso), Cennik BM 2,Cennik BM 3 ….. vytvoríme toľko kategórií, koľko typov cenníkov budeme mať. Táto kategória bude spojivom medzi firmou a konkrétnym cenníkom.
 • V module Obchod  cez horné menu Sklad-Cenové hladiny-Akcie vytvoríme cenníky s dohodnutými cenami, ale nie pre jednotlivých odberateľov, ale pre kategóriu odberateľov (napríklad kategória Cenník BM 1).
 • Cez tlačidlo „Nová“ vyberieme prvú položku cenníka
 • V dialógovom okne vyplníme pole „Názov akcie“ – napríklad Cenník BM 1
 • Pole „Koniec“ necháme prázdne, ak nechceme cenník časovo obmedzovať
 • Vyberieme konkrétnu skladovú kartu
 • Napíšeme cenu, ktorú máme dohodnutú pre túto kategóriu
 • Vyberieme z číselníka kategóriu – napríklad kategória Cenník BM 1
 • Zaškrtneme políčko „prioritná cena“. Táto cena  bude teraz uprednostňovaná pred ostatnými

Takýmto spôsobom postupne naplníme jednotlivými skladovými kartami celý cenník. Tento slúži ako vzorový.

 • Na záložke Firmy vyberáme postupne jednotlivé firmy a v pravom hornom rohu „zaškrtneme“ príslušnú kategóriu, do ktorej táto firma bude patriť z hľadiska používania cenníka – napríklad Cenník BM 1.

Pri následnom vystavovaní faktúr systém stráži, ktorú kategóriu má firma zapnutú a podľa toho ju spojí s príslušným cenníkom. Je potrebná opatrnosť, aby ste nelogicky nezapli jednej firme dve kategórie – Cenník BM 1 aj Cenník BM 2.  V takom prípade by došlo k rozladeniu cien – systém by uprednostňoval vždy nižšiu cenu.