Modul ŠTATISTIKA  zhromažďuje a vyhodnocuje informácie z celého systému. Je určený pre vedúcich a riadiacich pracovníkov, ktorí s jeho pomocou môžu sledovať všetky údaje potrebné pre svoju činnosť a rozhodovanie.

Informácie sú generované do podoby tabuliek, ktoré sú doplnené grafmi. Zo zobrazených údajov je hneď vidieť, kde v systéme vznikajú problematické miesta.

Systém zberá údaje za dlhšie časové obdobie. Aby bolo zobrazenie údajov efektívnejšie, výsledky sú sumarizované po mesiacoch. Užívateľ potom môže medzi jednotlivými mesiacmi prepínať.

Získanú štatistiku možno vytlačiť alebo exportovať na spracovanie do iného programu.

Údaje z programu Optivus slúžia na zefektívnenie práce. Väčšina štatistík je odvodená od plnenia úloh.

Modul je určený na vyhodnotenie informácii z programu Optivus. Pre každú oblasť poskytuje niekoľko typov štatistík, ktoré pomáhajú pri hľadaní problémov alebo pri zefektívňovaní práce.

Jedinečné vlastnosti

  • Sumarizácia údajov z ostatných modulov
  • Voliteľné štatistiky podľa zvoleného obdobia
  • Rýchle posúvanie nastaveného obdobia po časovej osi
  • Export štatistiky na ďalšie spracovanie

Ďalšie vlastnosti modulu

  • Úlohy – nesplnené, po termíne, podľa mesiacov
  • Prehľady práce