Požiadajte o bezplatnú prezentáciu tu:

auto-1941990_1280Modul JAZDY je určený na evidenciu a sledovanie prevádzky služobných motorových vozidiel, prevádzkovaných v rámci organizácie a jednoduché vytváranie cestovných príkazov. Po zaevidovaní vozidla je možné počas jeho prevádzky údaje aktualizovať. Okrem bežných údajov možno vyplniť údaje o technických prehliadkach a kontrolách a program vie upozorniť na blížiace sa termíny.

Ku každému vozidlu umožňuje viesť knihu jázd s možnosťou úpravy údajov (vodič, trasa, čas a dátum presunu, účel cesty, údaje tachometra, čerpanie PH). Vkladanie údajov umožňuje ľahko vyplniť pokračujúce cesty a inteligentný radca ponúka ciele a časy podľa číselníka možných ciest. Vkladané jazdy sú kontrolované voči už zapísaným jazdám, aby nedošlo ku prekrytiu časov jednotlivých jázd. Novú jazdu možno vložiť iba do voľného časového intervalu.

Údaje o kilometroch sú preberané z číselníka. Modul umožňuje aj dodatočne vložiť chýbajúce jazdy a prepočítať stav tachometra, aby jednotlivé údaje na seba nadväzovali. Výber jázd z číselníka má výhodu v tom, že obsahuje dopredu predpočítané vzdialenosti a časy. Výberom počiatočného a koncového miesta sa automaticky doplnia časy príchodu a najazdené kilometre. Program obsahuje zoznam jázd medzi všetkými okresnými mestami. Filter umožňuje spätne skontrolovať kto, kedy a za akým účelom konkrétne vozidlo využil.

Doplňovanie nadväzujúcich jázd vkladá automaticky polhodinovú prestávku medzi časom príchodu a následného odchodu.

Na dodatočné doplnenie väčšieho množstva najazdených kilometrov sa používa generátor jázd. Umožňuje jednoducho vybrať časový interval, najazdené kilometre, dni v ktorých sa jazda uskutočnila a zoznam cieľových miest. Následne vygeneruje náhodné cesty zodpovedajúce zadaným kilometrom. Vždy sa vygeneruje jazda tam aj naspäť, preto tieto cesty sú na nerozoznanie od ciest zadávaných bežným spôsobom.

V prípade potreby je možné upraviť všetky zaznamenané kilometre. Zmenou počiatočného stavu možno prispôsobiť zaznamenaný stav skutočnému ukazovateľu najazdených kilometrov. Funkcia je užitočná aj pri vkladaní alebo mazaní jázd medzi ostatné. Vtedy prepočíta tachometer tak, aby jednotlivé jazdy na seba plynule nadväzovali.

V rámci tlačových výstupov, ktoré je možné tlačiť, uložiť, previesť do Wordu a exportovať sú dostupné v prehľadnej podobe informácie o zaevidovaných vozidlách a nimi vykonaných cestách.

Cestovné príkazy

Pomocou cestovných príkazov možno kontrolovať a vyúčtovať celý proces služobnej cesty. Môžete vyúčtovať aj jazdy súkromným vozidlom. Pomocou cestovného príkazu možno:

 • Vyslať zamestnanca na služobnú cestu.
 • Dať mu zálohu na cestu a zapísať to do knihy pokladne.
 • Vyúčtovať služobnú cestu a zapísať to do knihy pokladne.

Pokiaľ na služobnú cestu cestujete automobilom, môžete využiť pri vyplnení knihu jázd. V knihe jázd sa najprv vyplnia všetky jazdy automobilu a následne sa vytvoria cestovné príkazy s vyúčtovaním. Program vtedy veľmi uľahčuje vyplnenie vyúčtovania, pretože do neho môže automaticky pridávať informácie z knihy jázd o jednotlivých cestách. K dispozícii sú aj funkcie na výpočet stravného.

Pomocou tohto mechanizmu je potom jednoduché vytvoriť vyúčtovanie aj pre viac osôb.

Príklady z programu:

Jedinečné vlastnosti

 • Automatické prepočítavanie kilometrov pri pridávaní, vkladaní a mazaní ciest – Systém zvládne aj neskoršie dopĺňanie, takže máte vždy nastavené odjazdené kilometre tak, aby údaje na seba nadväzovali.
 • Databanka 4000 predpočítaných ciest medzi okresnými mestami – Rýchlo si vložíte každú dôležitejšiu trasu na území Slovenska. Pokiaľ vašu trasu nemáte v zozname, doplníte si ju do číselníka.
 • Inteligentné dopĺňanie časov a možných cieľov cesty – Pri vypĺňaní stačí, keď napíšete prvé písmená mesta a zvyšok sa automaticky doplni. Vyplní sa aj možný čas jazdy, ktorý si systém odvodí od najazdených kilometrov a typickej priemernej rýchlosti auta.
 • Sprievodca typizovanou služobnou cestou – Využíva sa skutočnosť, že ráno obvykle na služobnú cestu odchádza a večer sa z nej prichádza. V duchu tejto filozofie sú potom predplnené údaje na záznamoch.
 • Generátor náhodných jázd pre dodatočné vyplnenie najazdených kilometrov – Pre zábudlivých užívateľov je pripravený generátor, ktorý navrhne optimálne trasy na základe stanovených parametrov. Treba len dodržať niekoľko základných pravidiel a výsledkom je hodnoverná kniha jázd. – Online manuál

Ďalšie vlastnosti modulu

 • Evidencia vozidiel – Ku každému vozidlu si môžete poznačiť základné údaje. Tie sa následne využijú v evidenciách ako základné hodnoty, od ktorých sa počítajú ďalšie.
 • Evidencia jázd – Každú jazdu si môžete prehľadne zaznamenať. Pomocou filtra potom môžete tieto jazdy skúmať.
 • Filtre podľa obdobia, vozidla alebo vodiča – K dispozícií je široké spektrum filtrov, takže sa môžete sústrediť len na tie údaje, ktoré vás zaujímajú.
 • Výstupy – Z evidencie si môžete vytlačiť všetky výstupy, ktoré potrebujete, či už pre potreby kontroly, alebo na vnútrofiremné analýzy.