Tato verzia sa sústredila na dopracovanie editora vzorov na výdajky. Okrem toho sa doplnili nové funkcie na zariadenia, ktoré umožňujú odosielať e-maily a SMS.

Obchod

 • Na reporte skladového pohybu možno vytlačiť názov dokladu.
  Je to voliteľná položka (Názov) v rozšírených vlastnostiach. Názov dokladu sa vypíše hneď za číslom dokladu.
 • Editor na upravovanie vzorových výdajok.
  Nachádza sa medzi číselníkmi v Menu Číselníky/Obchod/Výdajky vzory.
 • Oprava nenastavenia niektorých parametrov výdajky po použití funkcie Výdajka zo vzoru.
  Na zobrazenom dialógu neboli dobre nastavené ceny položiek.
 • Redizajn reportu skladového pohybu.
  Dizajn sa viac podobá na reporty faktúry a ponuky. Odstránili sa problémy s možnou nesprávnou veľkosťou obrázku podpisu.

Optivus všeobecne

 • Administrátor môže vymazávať uložené filtre užívateľov.
  V predchádzajúcej verzii programu sa dali vymazať iba vlastné filtre. Takto sa potom nedalo zbaviť filtrov užívateľov, ktorí napríklad už v systéme nepracujú. Teraz ich užívateľ s administrátorskými oprávneniami vie vymazať.

Spisy

 • Do spisu možno pridať výdajku funkciou na pridanie výdajky zo vzoru.
  Funkcia sa nachádza v menu Výdajka zo Vzoru na záložke Obchod.
 • Na záložke Obchod/Skladové pohyby možno pridať výdajku funkciou na pridanie výdajky zo vzoru.
  Funkcia sa nachádza v menu Sklad/Nová výdajka podľa vzoru.

Zariadenia

 • Doplnenie stĺpca Mobil osoby do zariadení.
  Stĺpec sa dá voliteľne zapnúť v zozname a nachádza sa aj v detailoch pod zariadením.
 • Doplnenie odoslania e-mailu na zariadenia.
  Na záložke Zariadenia možno odoslať všetkým filtrovaným záznamom e-mail na osobu. Funkcia sa nachádza v menu Výstupy/E-mail/Všetky osoby. Funkcia podporuje multivýber.
 • Doplnenie odoslania SMS na zariadenia.
  Na záložke Zariadenia možno odoslať všetkým filtrovaným záznamom SMS na osobu. Funkcia sa nachádza v menu Výstupy/SMS/Všetky osoby. Funkcia podporuje multivýber.