Táto verzia pridala QR kód na faktúru. Je to riešenie Pay By Square. Redizajnovali sme dialóg na tlač reportov a doplnili sme do neho nové nastavenia. Sprehľadnili sme umiestnenie ovládacích prvkov a výberu farebného dizajnu. Faktúry majú nový modernejší vzhľad.

Obchod

 • Doplnenie QR kódu na vystavenú faktúru.
  Možno sa nastaviť v nastavení programu menu a heslo do služby Pay By Square. Potom ak si na vystavenej faktúre povolíte zobrazenie QR kódu, začne sa kód generovať na konci faktúry pod tabuľkou s výslednou sumou.
 • Vylepšenia reportov ponúk – optimalizácia reportu na výšku.
  Niektoré časti textov boli zmenšené, aby sa šetrilo priestorom. Boli optimalizované vzdialenosti medzi jednotlivými tabuľkami.
 • Oprava zobrazenia konštantného symbolu.
  Po prechode na cache verziu tohto číselníka z neho omylom vypadol samotný kód a ostal len popis. Teraz sa v ponuke opäť zobrazuje kód a popis.
 • Redizajn reportu vystavenej faktúry do moderného vzhľadu.
  Ten istý vzhľad, ako report ponúk.
 • V nastavení programu možno nastaviť výšku loga a podpisu.
  Parameter sa nastavuje v položkách Globálne nastavenie/Výška loga a Personálne nastavenie/Výška podpisu. Nastavenie sa prejavuje napríklad pri moderných faktúrach a ponukách, kde logo a podpis vyplnia celú povolenú plochu pre tieto dva obrázky.
 • Oprava chyby Cannot drop table ##optivus_semafor_faktura.
  Chyba sa prejavovala v Cloude pri niektorých operáciách s faktúrou.
 • Redizajn reportu vystavenej hromadnej faktúry do moderného vzhľadu.
  Ten istý vzhľad, ako report ponúk.
 • Filter skladových pohybov podľa názvu.
  Skladové pohyby možno filtrovať podľa toho poľa.
 • Redizajn reportu vystavenej predfaktúry do moderného vzhľadu.
  Ten istý vzhľad, ako report ponúk.
 • Dialóg Kontrola vložených údajov je upravený do memo podoby s posuvnou lištou.
  Mohlo sa stať, že dialóg vypísal toľko údajov, ž sa nezmestili na obrazovku. Teraz má dialóg posuvnú lištu, takže sa dá celý text oznamu zobraziť.
 • Redizajn reportu vystavenej faktúry v cudzej mene do moderného vzhľadu.
  Ten istý vzhľad, ako report ponúk.
 • Oprava zablokovania jednotkovej ceny na prijatej faktúre.
  Ak bolo nastavené Obchod/Faktúry vystavené/Zmena jednotkovej ceny na hodnotu nie, nedala sa cena editovať ani na prijatej faktúre.

Optivus všeobecne

 • Oprava chyby reportu generovaný do PDF a uloženého do toho istého adresára vypísal chybu o nemožnosti prepísania súboru.
  Táto chyba vznikla ešte počas prechodu medzi verziami 4 a 5 programu. Teraz program korektne porovnáva cestu k súboru a keď sa zhoduje, vtedy nič neprepisuje a rovno otvorí PDF v prehliadači.
 • Na reporte možno nastaviť, či sa má tlačiť aj pozadie.
  Nastavenie sa nachádza na reporte po stlačení tlačidla Okraje a zaškrtnutí položky Tlačiť farbu pozadia.
 • Na reporte možno nastaviť hlavičku a pätu.
  Nastavenie sa nachádza na dialógu s nastavením okrajov. Možno nastaviť tri hodnoty pre hlavičku a tri pre pätu. Môžete použiť názov tlačeného dokumentu a číslovanie strán.
 • Na reporte možno nastavenú hlavičku a pätu generovať do PDF.
  Nastavenie sa nachádza na dialógu s nastavením okrajov. Možno nastaviť tri hodnoty pre hlavičku a tri pre pätu. Môžete použiť názov tlačeného dokumentu a číslovanie strán.
 • Redizajn dialógu reportu.
  Dialóg dostal modernejší vzhľad, plocha samotného reportu je väčšia a ovládacie prvky možno schovávať.
 • Oprava triedenia tabuliek, ktoré na načítavajú z lokálnej cache.
  V rámci urýchlenia programu sme implementovali lokálnu cache na niektoré tabuľky, ktoré sa často nemenia. To sa prejavovalo tak, že sa prvýkrát zobrazila tabuľka správne zotriedené, ale potom sa už načítala z cache a nedodržala pôvodné triedenie. Táto oprava problém odstraňuje.
 • Oprava chybového hlásenia počas štartu programu, že vypršal timeout na pripojenie.
  Toto hlásenie sa objavovalo prevažne užívateľom v Cloude. Predtým bol timeout nastavený na 5 sekúnd a potom bolo potrebné potvrdiť obnovenie spojenia. Teraz je timeout nastavený na 3 sekundy a program sám skúsi 3x pripojenie, kým sa začne zobrazovať potvrdzujúci dialóg.