online-1905889_1280API rozhranie poskytuje prístup pre e-shop do databázy programu Optivus. Pomocou rozhrania možno do e-shopu importovať skladové karty s obrázkami a popismi užívateľských vlastností. E-shop môže cez API vkladať do databázy objednávky, vytvárať nové firmy a osoby. API poskytuje údaje vo formáte JSON.