Požiadajte o bezplatnú prezentáciu tu:

a3-poster-1296448_1280Modul OSOBY je doplňujúcim prvkom modulu FIRMY. Sústreďuje sa na kontaktné osoby a hromadné operácie s nimi. Umožňuje viesť prehľadnú evidenciu osôb a rýchly prístup k nim.

Modul veľmi úzko spolupracuje s modulom Firmy a to tak, že urýchľuje prístup k osobám, ktoré boli do systému vložené. Modul v rámci evidencie umožňuje pridať osobu, podľa potreby meniť jej parametre a taktiež osobu z evidencie vymazať. Ak zaevidovaná osoba patrí k nejakej firme je možné ju v rámci spolupráce modulu s modulom Firmy priamo zobraziť. Osoby možno medzi firmami presúvať.

Pohodlné a presné vkladanie údajov uľahčujú číselníky. Obsahujú dopredu pripravené údaje, z ktorých si potom vyberáte. Ku každej osobe existuje niekoľko číselníkov, ktoré zabezpečujú jednotnú formu vkladania niektorých údajov.

Aj osoby možno zaradiť do kategórie. Kategórie sú rovnaké ako vo firmách. Zatriedené osoby sa potom ľahko vyhľadajú jedným kliknutím myšky.

S využitím funkcie filtra je možné požadovanú osobu vyhľadať podľa mena, telefónu alebo ďalších parametrov. Filter obsahuje niektoré špecializované funkcie. Jedným kliknutím myšky môžete vybrať osoby z jednej firmy alebo rovnakou e-mailovou adresou.

Kontaktné osoby sa využívajú v mnohých moduloch, kde urýchľujú vkladanie často používaných mien. Využíva sa to v spisoch, kde môžete presnejšie a rýchlejšie vkladať údaje. Na osobe je možné nastaviť parameter „súkromná“, takáto osoba nie je viditeľná pre ostatných užívateľov v systéme.

Príklady z programu:

 Jedinečné vlastnosti

  • Kategorizácia osôb – V programe možno upravovať číselník kategórií a označovať pomocou neho osoby. Každá osoba môže byť priradená do viacerých kategórií. To uľahčuje následné filtrovanie a spracovanie osôb na základe spoločných vlastností.
  • Pohodlný filter – Pomocou filtra môžete obmedziť množstvo zobrazených osôb. K dispozícii sú rôzne parametre, ktoré sledujú prirodzené potreby užívateľa na hľadanie.
  • Hromadné operácie – Vybranej skupine osôb môžete priradiť nejakú vlastnosť, môžete ich vytlačiť alebo exportovať z programu.
  • Sledovanie zmien – Všetky zmeny sú zaznamenané, niektoré operácie sú vylúčené vhodným užívateľským nastavením, takže máte k dispozícií veľmi robustný systém, odolný voči omylom.