Príklad spracovania obchodného prípadu

Príjem dopytu

 • telefonicky
 • mailom
 • písomne cez podateľňu
 • osobne

Založenie spisu

 • Pridelenie registratúrnej značky „Ponuky-dopyty“
 • Vyznačenie firmy a kontaktnej osoby
 • Vyznačenie zodpovednej osoby za spis
 • Vyznačenie dôležitosti na spise
 • Vyznačenie –  doplnenie úloh v spise

Spracovanie obchodného prípadu

 • Vypracovanie PO20xx/xxxx a zaslanie mailom
 • Preverenie reakcie na cenovú ponuku
  •  telefonicky
  •  mailom
  •  písomne
  • osobne
   • Zákazník nereaguje/nemá záujem – uzavretie spisu
 • Prijatie objednávky od zákazníka
 •  telefonicky
 •  mailom
 •  písomne
 •  osobne
 • Nahodenie prijatej objednávky OP20xx/xxxx do spisu – použiť funkciu Objednávka z ponuky
 • Zmena  registratúrnej značky  na spise – „Zmluvy, Zákazky a pod…“
 • Zmena zodpovednej osoby za spis, ak je to potrebné
 •  vypracovanie potrebných dokumentov
 •  vloženie všetkých súvisiacich dokumentov do spisu na záložke Dokumenty
 •  Zabezpečenie jednotlivých úkonov, spojených s realizáciou zákazky
 • objednanie tovaru
 • príjem tovaru – príjemky
 • vyskladnenie tovaru – výdajky
 • potvrdenie skladových pohybov
 • ďalšie potrebné úkony, vyplývajúce z povahy činnosti firmy
 •  zabezpečenie prepojenia nákladových a režijných položiek so spisom
 •  vyznačenie   príznaku „Vybavený“ ak sú všetky úlohy splnené
 •  vystavenie faktúry v spise, ktorý má príznak „Vybavený“ – použitím funkcie  Faktúra z objednávky
 •  Dosledovať úhradu faktúry a vyznačiť úhradu vo faktúre, následne spis prepnúť do stavu  „Uzavretý“
 • Zabezpečenie cez úlohy v spise jednotlivé činnosti:

Vyhodnotenie nákladovosti zákazky

 • Vtiahnuť do spisu náklady z Knihy jázd
 • Vtiahnuť do spisu náklady z Podateľne (poštovné)
 • Vtiahnuť do spisu režijné náklady, ktoré je možné sledovať cez osobitnú pokladňu
 • Preveriť, že všetky vstupné doklady (dodacie listy, prijaté faktúry, bločky…) sú prepojené  so spisom
 • Preveriť, že všetky  výstupné doklady (výdajky, vystavené faktúry ,) sú prepojené so spisom
 • Získať jednoduchý prehľad cez záložku Spisy – Výstupy – Hrubý zisk