Integrátor procesov

Modul Integrátor vykonáva v systéme dve základné funkcie:

 • Prepojuje poštový program Outlook s procesmi v programe Optivus
 • Poskytuje podrobné informácie o firmách na základe údajov, ktoré sú vložené v systéme

Integrátor poskytuje údaje dynamicky, prispôsobuje ich aktuálnej potrebe užívateľa. Základné informácie sú rozčlenené na tri základné skupiny:

 • Základné informácie – Identifikovaná kontaktná osoba a firma, kategórie firmy a osôb, otvorené spisy a neuhradené faktúry.
 • Podrobnosti – Vybavené a uzatvorené spisy, súvisiace dokumenty a nesplnené úlohy ku firme.
 • Obchod – Vystavené faktúry, objednávky a štatistické grafy obratu s danou firmou.

Všetky doplňujúce informácie sú prístupné prostredníctvom hypertextov. Získanie prehľadu o firme je záležitosťou niekoľkých minút a dokáže to aj osoba, ktorá predtým s danou firmou vôbec nepracovala.

Základné informácie                

Tieto informácie sa objavia hneď po zobrazení integrátora. Slúžia na okamžité zorientovania užívateľa.

 • Kontaktná osoba
 • Súvisiaca firma
 • Kategórie firmy
 • Kategórie kontaktných osôb
 • Otvorené spisy
 • Neuhradené faktúry

Podrobnosti

V podrobnostiach sa možno zamerať na predchádzajúce činnosti, ktoré sa vykonali.

 • Posledné vybavené a uzatvorené spisy
 • Posledné dokumenty
 • Vlastné nesplnené úlohy
 • Cudzie nesplnené úlohy

Obchod

Obchod dáva prehľad o faktúrach a celkovom obrate danej firmy.

 • Posledné faktúry
 • Posledné objednávky
 • Obrat firmy za posledné roky
 • Podiel na celkovom obrate za posledné roky