Importované cenníky umožňujú do Optivusu vložiť dodávateľské cenníky. Táto časť programu je optimalizovaná tak, aby sa dali importovať cenníky s miliónmi položiek a popritom to nezaťažovalo systém.

Importované cenníky

Dialóg na spravovanie importovaných cenníkov sa vyvoláva pomocou menu Sklad/Importované cenníky… V zobrazenom dialógu možno vykonávať základné operácie importu.

 • Pridať CSV – Vyhľadanie súboru s príponou CSV a nastavenie parametrov cenníka.
 • Zmena – Upravenie existujúceho cenníka.
 • Vymazať – Vymazanie označeného cenníka.
 • Importovať – Importujú sa položky cenníka podľa nastavenia. Po importe

importovane_cenniky

Tlačidlom Pridať CSV pridáte nový cenník. Zobrazí sa dialóg na výber súboru s príponou CSV. Potom sa zobrazí dialóg s nastavením parametrov. Dialóg má 4 záložky:

 • Nastavenie – Tu je podstatná iba jediná položka meno. Ako si import pomenujete, tak sa bude objavovať v rôznych zoznamoch.
 • CSV – Nastavujú sa parametre k CSV súboru. V ktorom riadku sú názvy, v ktorom riadku sa začínajú dáta. A nastavujú sa aj formáty oddeľovačov.
 • Stĺpce – Tu sa nastavuje konverzia medzi názvami stĺpcov v CSV a názvami polí pre Optivus.
 • Vytvorenie skladovej karty – Parametre pri vytvorení novej skladovej karty.

CSV

Význam parametrov:

 • Meno súboru – Meno súboru, v ktorom je CSV. Doporučujeme si tieto cenníky ukladať lokálne do extra vyhradeného adresára a tam ich ponechať. Program si pamätá cestu a z tohto súboru bude importovať.
 • Názvy stĺpcov – V ktorom riadku sa začínajú názvy stĺpcov. Pozrite si ukážku prvých 20 riadkov súboru a podľa toho nastavte hodnotu.
 • Údaje sa začínajú – V ktorom riadku sa začínajú údaje. Obvykle to bude riadok hneď za názvami stĺpcov.
 • Oddeľovač – Ako vyzerá oddeľovať stĺpcov. Obvykle to je bodkočiarka.
 • Oddeľovač tisícov – Niekedy vám číslo exportnú v podobe „1,000.00“. Vtedy je oddeľovač tisícov čiarka. Ak nič také nevidíte, tak pole nechajte prázdne.
 • Oddeľovač desatín – Tu sú len dve možnosti. Bodla alebo čiarka. Potrite si ukážku podľa toho to nastavte.

importovane_cenniky_csv

Stĺpce

Tu sa nastavuje transformácia medzi CSV a Optivusom. Snažte sa v zdrojovom CSV vyhľadať všetky rozoznateľné stĺpce. Najdôležitejšie sú Kód, Názov a MJ.

importovane_cenniky_stlpce

Skladová karta

Tu si nastavujete, aké parametre skladovej karty sa majú implicitne vyplniť. Nastavenie zodpovedá tomu, čo robíte na dialógu na import skladovej karty. Tu môžete ešte navyše urobiť aj konverziu MJ, ak je MJ v zdrojovom CSV v nejakom inom jazyku. Tlačidlom Získať zoznam z cenníka získate všetky používané MJ a tie si preložte do slovenčiny.

importovane_cenniky_kartaImport kariet

Na dialógu Importované cenníky môžete tlačidlom Importovať vykonať import. Import by mal byť dosť rýchly, 500000 položiek sa importuje približne za pol hodiny. Akonáhle máte cenník importovaný, môžete s ním ďalej pracovať.

Nová skladová karta podľa cenníka

Funkciou Sklad/Nová skladová karta podľa cenníka sa dá vytvoriť nová skladová karta. Musí byť nastavená záložka Skladové karty. Zobrazí sa dialóg, ktorý umožňuje hľadať v cenníkoch. Hľadanie je optimalizované pre položku Kód. Hľadá sa podreťazec zľava. Čiže zadanie hodnoty 1111 vyhľadá karty s kódom 111122 alebo 111123. Nenájde ale karty s kódom 44111122. Takéto hľadanie je optimalizované. Ostatné položky hľadajú naozaj podreťazce a vtedy môže byť hľadanie pomalšie. Program bol testovaný na 1,5 milióne položiek a vtedy hľadanie podľa kódu trvá len pár milisekúnd.

Po nájdení karty ju potvrďte tlačidlom OK a zobrazí sa dialóg novej skladovej karty s predvyplnenými hodnotami.

importovane_cenniky_hladaj

Pridanie skladovej karty do ponuky

V cenníku máte skladové karty odložené do okamihu, ako ich budete potrebovať. Jedno takéto miesto je napríklad pri vytvorení ponuky. Tu je optimalizovaný algoritmus vyhľadaj kartu v cenníku – vlož ju medzi skladové karty – pokračuj v tvorbe ponuky. Na dialógu ponuky máte funkciu pravej myšky Pridať z cenníka. Klávesová skratka je Alt-F3. Zobrazí sa rovnaký dialóg na hľadanie v cenníkoch. Po výbere karty nastanú tieto možnosti.

 • Karta už podľa kódu existuje – Zobrazí sa dialóg na vytvorenie skladovej karty.
 • Karta podľa kódu neexistuje – Pokračuje sa ďalej.

Teraz správanie závisí od množstva skladov, na ktorých je daná karta. Ak je na jednom, použije sa ako požadovaný sklad táto hodnota. Ak je na viacerých skladoch, tak si musíte vybrať, na ktorom sklade je. Potom sa už pokračuje na dialógu Položka ponuky a zadávate množstvo.