Cenník pre cloudové služby nájdete tu:  Cenník cloud