IS Optivus

Popis informačného systému

Podrobný popis informačného systému - zoznam modulov

IS Optivus

Videoukážky

Zoznam videí, predstavujúcich systém

Zoznam videí, predstavujúcich systém

Videoukážky

Podpora

Nároky na prevádzku IS

Doplňujúce informácie

Podpora

Kontakty

Kontaktné údaje

(048) 4124302

Kontakty

Úspešná firma je firma s dobrým informačným systémom. IS Optivus® je určený pre malé a stredné firmy, ktoré si vážia svoj čas, informácie a dokumenty.

Firmy neustále zhromažďujú informácie o zákazníkoch, tovare a ponukách, prijímajú strategické rozhodnutia, plánujú svoje zdroje, zadávajú úlohy, odhadujú spotrebu času, nakupujú, predávajú a vyhodnocujú ….   Na zhromaždenie týchto údajov sa vynaloží obrovská energia a aj napriek tomu sa s týmto bohatstvom nakladá nehospodárne. Často sa zistí, že kľúčové informácie majú ľudia, ktorí sú práve na dovolenke, že sa zase objavuje postup, ktorý bol dávno objavený a že napriek všetkej tej namáhavej práci nevie nik povedať, ako je na tom firma práve v tejto chvíli.

Nepripomína vám to niečo?

Pred nákupom informačného systému väčšina ľudí očakáva, že to bude spojené s veľkými finančnými nákladmi, ktoré si vyžiada nákup nových serverov, samotného systému a veľa času, ktorý je potrebný celému systému venovať. IS Optivus je určený malým a stredným firmám, preto je jeho cenová politika prispôsobená. Celý systém je modulárny, preto nie je problém navrhnúť také riešenie, ktoré práve potrebujete.

  • Vhodný výber modulov – vhodným výberom modulov a stanovením primeraného množstva počítačov môžete dosiahnuť výrazné úspory. Základné ceny za moduly sú navrhnuté tak, aby zachovali spokojný úsmer na tvári zákazníka. Férová ponuka za rozumnú cenu.
  • Bez problémov pracuje na bežne používaných počítačoch – nie sú potrebné veľké investície do infraštruktúry. IS Optivus nie je honba za najnovším hardvérom, tento systém je o optimálnom vužití možností.
  • Pochopenie základnej filozofie je jednoduché – kúpou systému sa investície nekončia. Je potrebné počítať aj so zaškolením užívateľov. Vďaka jednotnej filozofii je zaškolenie rýchle. Pochopenie niekoľkých elementárnych pravidiel  rýchlo prelomí počiatočnú nedôveru voči novému systému.

Aktuality – novinky

Optivus v. 5.32

19 februára 2019|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.32

Táto verzia sa zamerala na vylepšenie spolupráce s API pre e-shop a v obchode doplnila niektoré žiadané funkcie. Doplnilo sa aj rozhranie pre nadstavby, kde sa lepšie kontroluje vytváranie skladových pohybov a možno naskladňovať aj cez výrobky. […]

Optivus v. 5.31

31 januára 2019|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.31

Táto verzia bola zameraná na vylepšenie prepojenia nadstavieb a programu Optivus. Nadstavby teraz môžu vo filtroch v hlavnom programe používať vlastné dialógové okná s bohatšou ponukou filtrov. Súčasne prebiehajú práce na presune programu do Google Cloudu. Úprava by mala zabezpečiť to, aby mohol zákazník používať aj na svojom vlastnom serveri, alebo mohol mať SQL databázu v cloude. Toto by malo uľahčiť prácu pre firmy, ktoré doteraz používali našu Jet databázu. […]

Nastavenie šablóny pre názov súboru exportovaného reportu

24 decembra 2018|Komentáre vypnuté na Nastavenie šablóny pre názov súboru exportovaného reportu

Pokiaľ si často ukladáte súbory reportov a pri zobrazení dialógu na ukladanie súboru musíte vždy zmeniť názov súboru, potom určite využijete túto funkciu. Funkcia bola doplnená do verzie 5.30 programu Optivus. […]

Presun vetiev stromu skladových kariet

22 decembra 2018|Komentáre vypnuté na Presun vetiev stromu skladových kariet

Vo verzii 5.30 programu Optivus sme doplnili v obchode funkciu na pohodlnejšie upravovanie stromu skladových kariet. Teraz možno pomocou ťahania myškou presúvať jednotlivé vetvy v strome skladových kariet. […]

Optivus v. 5.30

21 decembra 2018|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.30

Táto verzia sa sústredila na vyriešenie problémov komunikácie medzi programom a pluginmi. Preto zdanlivo obsahuje iba minimum noviniek. […]

Skladová karta s variantmi

5 decembra 2018|Komentáre vypnuté na Skladová karta s variantmi

Vo verzii 5.29 programu Optivus sme zaviedli nový typ skladovej karty. Je to skladová karta s variantmi. Táto skladová karta slúži primárne pre potreby spolupráce s e-shopom. Umožňuje vytvoriť jednu skladovú kartu s rôznymi variantmi. V takejto podobe sa kupujúcemu na e-shope pohodlnejšie vyberá v množstve prakticky rovnakých skladových kariet, ktoré sa od seba odlišujú napríklad farbou a veľkosťou. V tomto článku si vysvetlíme ako takéto skladové karty vytvoriť a ako sa správajú. […]

Optivus v. 5.29

30 novembra 2018|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.29

Táto verzia sa sústredila na vylepšenie spolupráce programu Optivus a e-shopu cez API. Doplnili sme skladovú kartu s variantmi, čo umožňuje na e-shop publikovať iba jednu kartu, ktorá pod sebou obsahuje rôzne varianty. Po výbere konkrétneho variantu sa cez API prenesie iba konkrétna skladová karta, ktorá zodpovedá danému variantu. Vylepšili sme aj modul GDPR, opravili sme veľa chyb v plánovaní a v zariadeniach možno oveľa lepšie pracovať s termínmi, ktoré možno v špecializovanom dialógu prehľadávať. […]

Optivus v. 5.28

7 novembra 2018|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.28

Táto verzia sa sústredila na opravenie chýb a nedostatkov v plánovaní. Upravili sme aj tipy na používanie programu, aby boli graficky jasnejšie odlíšené od bežných chybových hlásení programu. […]