IS Optivus

Popis informačného systému

Podrobný popis informačného systému - zoznam modulov

IS Optivus

Videoukážky

Zoznam videí, predstavujúcich systém

Zoznam videí, predstavujúcich systém

Videoukážky

Podpora

Nároky na prevádzku IS

Doplňujúce informácie

Podpora

Kontakty

Kontaktné údaje

(048) 4124302

Kontakty

Úspešná firma je firma s dobrým informačným systémom. IS Optivus® je určený pre malé a stredné firmy, ktoré si vážia svoj čas, informácie a dokumenty.

Firmy neustále zhromažďujú informácie o zákazníkoch, tovare a ponukách, prijímajú strategické rozhodnutia, plánujú svoje zdroje, zadávajú úlohy, odhadujú spotrebu času, nakupujú, predávajú a vyhodnocujú ….   Na zhromaždenie týchto údajov sa vynaloží obrovská energia a aj napriek tomu sa s týmto bohatstvom nakladá nehospodárne. Často sa zistí, že kľúčové informácie majú ľudia, ktorí sú práve na dovolenke, že sa zase objavuje postup, ktorý bol dávno objavený a že napriek všetkej tej namáhavej práci nevie nik povedať, ako je na tom firma práve v tejto chvíli.  Nepripomína vám to niečo?

Aktuality – novinky

Optivus v. 5.12

5 decembra 2017|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.12

V tejto verzii sme pokračovali v odstraňovaní dlhodobo zanesených chýb do programu. […]

Ochrana osobných údajov po novom (GDPR)

14 novembra 2017|Komentáre vypnuté na Ochrana osobných údajov po novom (GDPR)

Nariadenie  EÚ o ochrane osobných údajov občanov EÚ – GDPR  (General Data Protection Regulation) aktuálne implementujeme.  […]

Optivus v. 5.11

3 novembra 2017|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.11

V tejto verzii sme sa sústredili na odstraňovanie neviditeľných chýb. Program bol dlhodobo testovaný, aby sme odstránili problémy zabudnutej dealokácie, čo pri dlhšej práci s programom viedlo k nárastu obsadenej pamäte programom. […]

Optivus v. 5.10

18 októbra 2017|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.10

Zoznam zmien programu Optivus pre verziu 5.10. V tejto verzii sme sa sústredili na skvalitnenie práce vo veľkých poliach. Do týchto polí sa obvykle píše obsah na spise alebo úlohe. Teraz sa po dvojkliku zobrazí veľké okno s hypertextami a funkciami menu pravého tlačidla myšky. […]

Optivus v. 5.09

30 septembra 2017|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.09

Zoznam zmien pre verziu 5.09. V tejto verzii sme sa sústredili na vylepšenie vkladania hypertextov, automatické vytváranie súvislostí z hypertextov a prepracovanie udalostí. […]

Automatické nastavenie súvislostí podľa hypertextu v spise

19 septembra 2017|Komentáre vypnuté na Automatické nastavenie súvislostí podľa hypertextu v spise

Vo verzii programu 5.09.0.1072 sme rozšírili možnosti práce s hypertextami na spise. Do spisu teraz možno vložiť hypertext na ľubovoľný objekt programu. Optivus automaticky sleduje vložené hypertexty a vytvára z nich súvislosti. […]