IS Optivus

Popis informačného systému

Podrobný popis informačného systému - zoznam modulov

IS Optivus

Videoukážky

Zoznam videí, predstavujúcich systém

Zoznam videí, predstavujúcich systém

Videoukážky

Podpora

Nároky na prevádzku IS

Doplňujúce informácie

Podpora

Kontakty

Kontaktné údaje

(048) 4124302

Kontakty

Úspešná firma je firma s dobrým informačným systémom. IS Optivus® je určený pre malé a stredné firmy, ktoré si vážia svoj čas, informácie a dokumenty.

Firmy neustále zhromažďujú informácie o zákazníkoch, tovare a ponukách, prijímajú strategické rozhodnutia, plánujú svoje zdroje, zadávajú úlohy, odhadujú spotrebu času, nakupujú, predávajú a vyhodnocujú ….   Na zhromaždenie týchto údajov sa vynaloží obrovská energia a aj napriek tomu sa s týmto bohatstvom nakladá nehospodárne. Často sa zistí, že kľúčové informácie majú ľudia, ktorí sú práve na dovolenke, že sa zase objavuje postup, ktorý bol dávno objavený a že napriek všetkej tej namáhavej práci nevie nik povedať, ako je na tom firma práve v tejto chvíli.  Nepripomína vám to niečo?

Aktuality – novinky

gdpr2Nariadenie  EÚ o ochrane osobných údajov občanov EÚ – GDPR  (General Data Protection Regulation) aktuálne implementujeme. Povinnosť firiem byť v súlade s GDPR by však mala primárne vychádzať z prijatia vnútornej koncepcie, vykonania procesných a logistických zmien a zavedenia opatrení, ktoré dodržiavajú najmä zásady zámernej ochrany osobných údajov. Po analýze dopadov GDPR na správu osobných údajov v našom IS Optivus vykonáme také úpravy, aby im z hľadiska princípov GDPR vyhovovali a čo najviac vám tak zjednodušili implementáciu vašich procesných zmien a opatrení.

O úpravách, vykonaných v jednotlivých moduloch IS vás budeme priebežne informovať


Optivus v. 5.17

9 marca 2018|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.17

V tejto verzii sme sa sústredili na obchod. Dopracovali sme chýbajúce kontroly pri predaji do mínusu. Dopracovali sme chýbajúce kontroly pri vystavení bločku z objednávky a kontrolu na chýbajúci tovar v sklade. V programe je aj experimentálny kód, ktorý by mal vyriešiť chybové hlásenie, ktoré sa objavovalo pri ukončovaní programu. […]

Označovanie spisov pomocou farieb

2 marca 2018|Komentáre vypnuté na Označovanie spisov pomocou farieb

V verzii programu Optivus 5.16 sme doplnili na spis dve nové polia. Sú to farba písma a farba pozadia. Obe položky sa nachádzajú na dialógu Spis na záložke Všeobecne. Pomocou týchto farieb si môžete označiť vybrané spisy tak, aby farebne vynikli medzi inými spismi. Farebne je označený stĺpec číslo a názov spisu.

Optivus v. 5.16

28 februára 2018|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.16

V tejto verzii sme sa sústredili na vylepšenie dátumu dodania tovaru. Doplnili sme funkciu, ktorá automaticky páruje dodanie na vystavenej a prijatej objednávke. Vylepšili sme aj detaily na spisoch. Detaily teraz podporujú funkcie na menu pravého tlačidla myšky. Každý pohľad teraz môže mať vlastné menu. Je to využité napríklad na detailoch s úlohami na spise. Priamo z detailov je možné pridať úlohu alebo požiadavku do spisu. Vylepšili sme aj klikanie na hypertexty v detailoch. Teraz po úprave na dialógu detail automaticky prepočíta aj svoju tabuľku s údajmi. […]

Mimoriadna ponuka pre právnické kancelárie

7 februára 2018|Komentáre vypnuté na Mimoriadna ponuka pre právnické kancelárie

Ak potrebujete  mať prehľad o svojich klientoch, sledovať termíny, vyhodnocovať jednotlivé prípady,  mať rýchly prístup k svojim dokumentom a radi by ste pritom ušetrili veľa času a peňazí, použite program Optivus. Tento šikovný modulárny systém poskytuje prehľadnú databázu klientov a sleduje komunikáciu s nimi. Výsledná fakturácia sa stane rutinnou činnosťou. […]

Optivus v. 5.15

31 januára 2018|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.15

V tejto verzii sme sa sústredili na tri veci. Doplnili sme možnosť zapnúť na detailoch skladového pohybu stĺpce s DPH, ktoré sa nachádzajú na faktúre, objednávke a na skladovej karte. Užívateľ má tak lepšiu možnosť kontrolovať nastavenie DPH, ktoré mu vyplynulo z prenosu daňovej povinnosti. Na spisovom obale s podrobnosťami sme pridali jemnejšie členenie nastavenia rozšírených vlastností. Hlavnou zmenou je kontrola predaja do mínusu. Teraz program kontroluje výdajky a výrobky aj pri ukončovaní dialógu, kde podá sumárny popis chýbajúcich položiek v sklade. […]

Dátum dodania tovaru v objednávke

22 januára 2018|Komentáre vypnuté na Dátum dodania tovaru v objednávke

Dátum dodania tovaru v objednávke umožňuje nastaviť pre každú položku vystavenej objednávky potvrdený dátum dodania a prepojiť to aj na položku z prijatej objednávky. Detaily na objednávkach Ak si pozriete záložku objednávok v obchode vo verzii 5.14, uvidíte, že bola prepracovaná. Detaily objednávok majú teraz jednotnú formu, ktorá sa skladá z ponuky detailov a konkrétne [...]