IS Optivus

Popis informačného systému

Podrobný popis informačného systému - zoznam modulov

IS Optivus

Videoukážky

Zoznam videí, predstavujúcich systém

Zoznam videí, predstavujúcich systém

Videoukážky

Podpora

Nároky na prevádzku IS

Doplňujúce informácie

Podpora

Kontakty

Kontaktné údaje

(048) 4124302

Kontakty

Úspešná firma je firma s dobrým informačným systémom. IS Optivus® je určený pre malé a stredné firmy, ktoré si vážia svoj čas, informácie a dokumenty.

Firmy neustále zhromažďujú informácie o zákazníkoch, tovare a ponukách, prijímajú strategické rozhodnutia, plánujú svoje zdroje, zadávajú úlohy, odhadujú spotrebu času, nakupujú, predávajú a vyhodnocujú ….   Na zhromaždenie týchto údajov sa vynaloží obrovská energia a aj napriek tomu sa s týmto bohatstvom nakladá nehospodárne. Často sa zistí, že kľúčové informácie majú ľudia, ktorí sú práve na dovolenke, že sa zase objavuje postup, ktorý bol dávno objavený a že napriek všetkej tej namáhavej práci nevie nik povedať, ako je na tom firma práve v tejto chvíli.

Nepripomína vám to niečo?

Pred nákupom informačného systému väčšina ľudí očakáva, že to bude spojené s veľkými finančnými nákladmi, ktoré si vyžiada nákup nových serverov, samotného systému a veľa času, ktorý je potrebný celému systému venovať. IS Optivus je určený malým a stredným firmám, preto je jeho cenová politika prispôsobená. Celý systém je modulárny, preto nie je problém navrhnúť také riešenie, ktoré práve potrebujete.

  • Vhodný výber modulov – vhodným výberom modulov a stanovením primeraného množstva počítačov môžete dosiahnuť výrazné úspory. Základné ceny za moduly sú navrhnuté tak, aby zachovali spokojný úsmer na tvári zákazníka. Férová ponuka za rozumnú cenu.
  • Bez problémov pracuje na bežne používaných počítačoch – nie sú potrebné veľké investície do infraštruktúry. IS Optivus nie je honba za najnovším hardvérom, tento systém je o optimálnom vužití možností.
  • Pochopenie základnej filozofie je jednoduché – kúpou systému sa investície nekončia. Je potrebné počítať aj so zaškolením užívateľov. Vďaka jednotnej filozofii je zaškolenie rýchle. Pochopenie niekoľkých elementárnych pravidiel  rýchlo prelomí počiatočnú nedôveru voči novému systému.

Aktuality – novinky

Optivus v. 5.22

19 júna 2018|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.22

V tejto verzii sme upravovali program tak, aby poskytoval údaje z obchodu cez API do e-shopu. Na objednávky pribudol nový číselník stavov, čo tiež súvisí s e-shopom. V evidencii osôb sme doplnili nové možnosti do evidencie GDPR. V spisoch možno cez drag-drop vkladať súbory z plochy alebo adresárov do spisov. Dokumenty v spisoch majú doplnené nové položky, ktoré sprehľadňujú orientáciu v tom, ako daný dokument vznikol a kto je jeho autorom. […]

Optivus – Bezpečnosť údajov

7 júna 2018|Komentáre vypnuté na Optivus – Bezpečnosť údajov

Pri vývoji informačného systému IS Optivus kladieme veľký dôraz na bezpečnosť uložených údajov. S príchodom GDPR legislatívy nám užívatelia kladú otázky ku bezpečnosti ukladania osobných údajov v programe Optivus. Bezpečnosť je zabezpečená pomocou niekoľkých stupňov ochrany. […]

Mimoriadna ponuka pre právnické kancelárie

30 mája 2018|Komentáre vypnuté na Mimoriadna ponuka pre právnické kancelárie

Ak potrebujete  mať prehľad o svojich klientoch, sledovať termíny, vyhodnocovať jednotlivé prípady,  mať rýchly prístup k svojim dokumentom a radi by ste pritom ušetrili veľa času a peňazí, použite program Optivus. Tento šikovný modulárny systém poskytuje prehľadnú databázu klientov a sleduje komunikáciu s nimi. Výsledná fakturácia sa stane rutinnou činnosťou. […]

Evidencia súhlasov podľa GDPR

25 mája 2018|Komentáre vypnuté na Evidencia súhlasov podľa GDPR

Vo verzii programu Optivus 5.21 sme doplnili evidenciu súhlasov podľa GDPR. Vychádzame zo zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Evidencia je súčasťou detailov na záložke osoby. Evidencia je prístupná na licenciu. Evidencia umožňuje evidovať, vyhodnocovať a spracovávať nasledujúce časti podľa zákona.   Súhlas - súhlas so spracovaním [...]

Optivus v. 5.21

25 mája 2018|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.21

V tejto verzii sme sa sústredili na dopracovanie kompatibility s GDPR. Obchod Oprava výpočtu ležiakov pri veľkom počte skladových pohybov a skladových kariet. Táto chyba sa prejavovala pri výpočte reportu ležiakov. Ak sa v zostave zaškrtlo, že sa majú počítať iba ležiaky, ktoré sú bez pohybu alebo výdajky, program vytvoril prázdny zoznam v prípade, keď bolo v sklade veľké množstvo skladových kariet a skladových pohybov. Nie je možné povedať, kde presne bola hranica, kedy program zlyhával, ale bolo potrebné mať minimálne 50000 skladových kariet a viac ako 100000 skladových pohybov. Optimalizovali sme výpočet, aby bol rýchlejší a nemal problém ani s takýmito veľkými množstvami skladových kariet. […]

Aktualizácie pre Windows 10 verzie 1803 a problém spustenia programu Optivus

20 mája 2018|Komentáre vypnuté na Aktualizácie pre Windows 10 verzie 1803 a problém spustenia programu Optivus

Po inštalácii Windows 10 verzie 1803 sa môže objaviť problém so spustením programu. Musia byť splnené nasledovné podmienky: Optivus je nainštalovaný na sieťovom disku, ktorý sa nachádza na počítači s operačným systémom Linux, ktorý nie je aktualizovaný. Optivus je nainštalovaný na sieťovom disku, ktorý sa nachádza na počítači s operačným systémom Windows, ktorý nie je [...]