IS Optivus

Popis informačného systému

Podrobný popis informačného systému - zoznam modulov

IS Optivus

Videoukážky

Zoznam videí, predstavujúcich systém

Zoznam videí, predstavujúcich systém

Videoukážky

Podpora

Nároky na prevádzku IS

Doplňujúce informácie

Podpora

Kontakty

Kontaktné údaje

(048) 4124302

Kontakty

Úspešná firma je firma s dobrým informačným systémom. IS Optivus® je určený pre malé a stredné firmy, ktoré si vážia svoj čas, informácie a dokumenty.

Firmy neustále zhromažďujú informácie o zákazníkoch, tovare a ponukách, prijímajú strategické rozhodnutia, plánujú svoje zdroje, zadávajú úlohy, odhadujú spotrebu času, nakupujú, predávajú a vyhodnocujú ….   Na zhromaždenie týchto údajov sa vynaloží obrovská energia a aj napriek tomu sa s týmto bohatstvom nakladá nehospodárne. Často sa zistí, že kľúčové informácie majú ľudia, ktorí sú práve na dovolenke, že sa zase objavuje postup, ktorý bol dávno objavený a že napriek všetkej tej namáhavej práci nevie nik povedať, ako je na tom firma práve v tejto chvíli.  Nepripomína vám to niečo?

Aktuality – novinky

gdpr2Nariadenie  EÚ o ochrane osobných údajov občanov EÚ – GDPR  (General Data Protection Regulation) aktuálne implementujeme. Povinnosť firiem byť v súlade s GDPR by však mala primárne vychádzať z prijatia vnútornej koncepcie, vykonania procesných a logistických zmien a zavedenia opatrení, ktoré dodržiavajú najmä zásady zámernej ochrany osobných údajov. Po analýze dopadov GDPR na správu osobných údajov v našom IS Optivus vykonáme také úpravy, aby im z hľadiska princípov GDPR vyhovovali a čo najviac vám tak zjednodušili implementáciu vašich procesných zmien a opatrení.

O úpravách, vykonaných v jednotlivých moduloch IS vás budeme priebežne informovať


Mimoriadna ponuka pre právnické kancelárie

7 februára 2018|Komentáre vypnuté na Mimoriadna ponuka pre právnické kancelárie

Ak potrebujete  mať prehľad o svojich klientoch, sledovať termíny, vyhodnocovať jednotlivé prípady,  mať rýchly prístup k svojim dokumentom a radi by ste pritom ušetrili veľa času a peňazí, použite program Optivus. Tento šikovný modulárny systém poskytuje prehľadnú databázu klientov a sleduje komunikáciu s nimi. Výsledná fakturácia sa stane rutinnou činnosťou. […]

Optivus v. 5.15

31 januára 2018|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.15

V tejto verzii sme sa sústredili na tri veci. Doplnili sme možnosť zapnúť na detailoch skladového pohybu stĺpce s DPH, ktoré sa nachádzajú na faktúre, objednávke a na skladovej karte. Užívateľ má tak lepšiu možnosť kontrolovať nastavenie DPH, ktoré mu vyplynulo z prenosu daňovej povinnosti. Na spisovom obale s podrobnosťami sme pridali jemnejšie členenie nastavenia rozšírených vlastností. Hlavnou zmenou je kontrola predaja do mínusu. Teraz program kontroluje výdajky a výrobky aj pri ukončovaní dialógu, kde podá sumárny popis chýbajúcich položiek v sklade. […]

Dátum dodania tovaru v objednávke

22 januára 2018|Komentáre vypnuté na Dátum dodania tovaru v objednávke

Dátum dodania tovaru v objednávke umožňuje nastaviť pre každú položku vystavenej objednávky potvrdený dátum dodania a prepojiť to aj na položku z prijatej objednávky. Detaily na objednávkach Ak si pozriete záložku objednávok v obchode vo verzii 5.14, uvidíte, že bola prepracovaná. Detaily objednávok majú teraz jednotnú formu, ktorá sa skladá z ponuky detailov a konkrétne [...]

Optivus v. 5.14

19 januára 2018|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.14

V tejto verzii sme sa sústredili na novú funkciu, dátum dodania tovaru na objednávke a odstraňovali sme ďalšie chyby. […]

Optivus v. 5.13

20 decembra 2017|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.13

V tejto verzii sme pridali špecializovaný report na spisy, pomocou ktorého možno sledovať po mesiacoch hierarchicky orientované plnenie úloh. Možno na to využiť dva špecializované reporty. Vylepšili sme aj prácu z hypertextami, ktoré teraz lepšie ponúkajú jednotlivé zoznamy, pokiaľ odkazy vkladáte do spisu. Implicitne sú zobrazené odkazy na objekty, ktoré sa nachádzajú v danom spise. […]

Optivus v. 5.12

5 decembra 2017|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.12

V tejto verzii sme pokračovali v optimalizácii programu Dochádzka Optimalizácia prepočtu údajov dochádzky. Firmy Po importe firiem a osôb sa aktualizujú kategórie vo filtri. Pokiaľ vykonáte import firiem alebo osôb, program teraz aktualizuje všetky kategórie a aktualizuje zoznam firiem alebo osôb. Kategória importu je označená ako zobraziť vo firmáchaj osobách. […]