IS Optivus

Popis informačného systému

Podrobný popis informačného systému - zoznam modulov

IS Optivus

Videoukážky

Zoznam videí, predstavujúcich systém

Zoznam videí, predstavujúcich systém

Videoukážky

Podpora

Nároky na prevádzku IS

Doplňujúce informácie

Podpora

Kontakty

Kontaktné údaje

(048) 4124302

Kontakty

Úspešná firma je firma s dobrým informačným systémom. IS Optivus® je určený pre malé a stredné firmy, ktoré si vážia svoj čas, informácie a dokumenty.

Firmy neustále zhromažďujú informácie o zákazníkoch, tovare a ponukách, prijímajú strategické rozhodnutia, plánujú svoje zdroje, zadávajú úlohy, odhadujú spotrebu času, nakupujú, predávajú a vyhodnocujú ….   Na zhromaždenie týchto údajov sa vynaloží obrovská energia a aj napriek tomu sa s týmto bohatstvom nakladá nehospodárne. Často sa zistí, že kľúčové informácie majú ľudia, ktorí sú práve na dovolenke, že sa zase objavuje postup, ktorý bol dávno objavený a že napriek všetkej tej namáhavej práci nevie nik povedať, ako je na tom firma práve v tejto chvíli.  Nepripomína vám to niečo?

Aktuality – novinky

gdpr2Nariadenie  EÚ o ochrane osobných údajov občanov EÚ – GDPR  (General Data Protection Regulation) aktuálne implementujeme. Povinnosť firiem byť v súlade s GDPR by však mala primárne vychádzať z prijatia vnútornej koncepcie, vykonania procesných a logistických zmien a zavedenia opatrení, ktoré dodržiavajú najmä zásady zámernej ochrany osobných údajov. Po analýze dopadov GDPR na správu osobných údajov v našom IS Optivus vykonáme také úpravy, aby im z hľadiska princípov GDPR vyhovovali a čo najviac vám tak zjednodušili implementáciu vašich procesných zmien a opatrení.

O úpravách, vykonaných v jednotlivých moduloch IS vás budeme priebežne informovať


Import XML s objednávkou z e-shopu

14 mája 2018|Komentáre vypnuté na Import XML s objednávkou z e-shopu

Vo verzii 5.20 sme doplnili možnosť importovať si z e-shopu objednávku. Postup importu objednávky je nasledovný. […]

Nebojte sa GDPR, radšej sa pripravte

11 mája 2018|Komentáre vypnuté na Nebojte sa GDPR, radšej sa pripravte

Neustály nárast využívania informačných technológií takmer vo všetkých oblastiach ľudského života nám na jednej strane život uľahčuje, spríjemňuje, ale zároveň v sebe skrýva a do života prináša riziká, vo vzťahu k súkromiu, osobným údajom a kontrole nad zverejnenými, poskytnutými osobnými údajmi. 25.mája vstúpi do platnosti nariadenie európskeho parlamentu a rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, medzi odbornou i laickou verejnosťou dobre známe ako „GDPR“, rovnako ako jeho slovenská paralela Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. […]

Automatické obedy v dochádzke

11 mája 2018|Komentáre vypnuté na Automatické obedy v dochádzke

Do softvérového turniketu sme doplnili nové možnosti pridania automatického obeda. Pôvodný stav Pôvodne sa dali automatické obedy vyznačiť iba tak, že sa v nastavení programu nastavilo. Práva užívateľov Dochádzka Turniket Má obedňajšiu prestávku Automaticky vyznačiť obed Toto ale spôsobovalo problémy vtedy, keď si program naraz spustilo viac užívateľov. Na to nebol turniket stavaný a tak [...]

Optivus v. 5.20

11 mája 2018|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.20

V tejto verzii sme upravovali dochádzku v softvérovom turnikete. Program bol upravený tak, aby aj pri spustení veľkého množstva kópií naraz nespôsoboval problémy. […]

Optivus v. 5.19

30 apríla 2018|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.19

Táto verzia sa sústredila na odstraňovanie chýb. Začali sme aj úpravy na dochádzkovom turnikete. Pracujeme na urýchlení jeho štartu v prostredí, kde pracuje súbežne veľa užívateľov. […]

Upravenie dochádzkového softvérového turniketu na rýchlejší štart

18 apríla 2018|Komentáre vypnuté na Upravenie dochádzkového softvérového turniketu na rýchlejší štart

Vo verzii programu Optivus 5.19 sme upravili správanie programu na sledovanie dochádzky cez softvérový turniket. Cieľom bolo zmeniť správanie programu v prostredí, kde pracuje viac ako 10 užívateľov, ktorí všetci si spúšťajú na svojom počítači tento program. […]