IS Optivus

Popis informačného systému

Podrobný popis informačného systému - zoznam modulov

IS Optivus

Videoukážky

Zoznam videí, predstavujúcich systém

Zoznam videí, predstavujúcich systém

Videoukážky

Podpora

Nároky na prevádzku IS

Doplňujúce informácie

Podpora

Kontakty

Kontaktné údaje

(048) 4124302

Kontakty

Úspešná firma je firma s dobrým informačným systémom. IS Optivus® je určený pre malé a stredné firmy, ktoré si vážia svoj čas, informácie a dokumenty.

Firmy neustále zhromažďujú informácie o zákazníkoch, tovare a ponukách, prijímajú strategické rozhodnutia, plánujú svoje zdroje, zadávajú úlohy, odhadujú spotrebu času, nakupujú, predávajú a vyhodnocujú ….   Na zhromaždenie týchto údajov sa vynaloží obrovská energia a aj napriek tomu sa s týmto bohatstvom nakladá nehospodárne. Často sa zistí, že kľúčové informácie majú ľudia, ktorí sú práve na dovolenke, že sa zase objavuje postup, ktorý bol dávno objavený a že napriek všetkej tej namáhavej práci nevie nik povedať, ako je na tom firma práve v tejto chvíli.

Nepripomína vám to niečo?

Pred nákupom informačného systému väčšina ľudí očakáva, že to bude spojené s veľkými finančnými nákladmi, ktoré si vyžiada nákup nových serverov, samotného systému a veľa času, ktorý je potrebný celému systému venovať. IS Optivus je určený malým a stredným firmám, preto je jeho cenová politika prispôsobená. Celý systém je modulárny, preto nie je problém navrhnúť také riešenie, ktoré práve potrebujete.

  • Vhodný výber modulov – vhodným výberom modulov a stanovením primeraného množstva počítačov môžete dosiahnuť výrazné úspory. Základné ceny za moduly sú navrhnuté tak, aby zachovali spokojný úsmer na tvári zákazníka. Férová ponuka za rozumnú cenu.
  • Bez problémov pracuje na bežne používaných počítačoch – nie sú potrebné veľké investície do infraštruktúry. IS Optivus nie je honba za najnovším hardvérom, tento systém je o optimálnom vužití možností.
  • Pochopenie základnej filozofie je jednoduché – kúpou systému sa investície nekončia. Je potrebné počítať aj so zaškolením užívateľov. Vďaka jednotnej filozofii je zaškolenie rýchle. Pochopenie niekoľkých elementárnych pravidiel  rýchlo prelomí počiatočnú nedôveru voči novému systému.

Aktuality – novinky

Optivus v. 5.26

5 októbra 2018|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.26

Táto verzia sa sústredila na optimalizácie na záložke Úlohy. Mnohé funkcie boli optimalizované na rýchlosť. To nám umožnilo to, že je program teraz vyvíjaný iba pre MS SQL Server. Pridali sme na záložku aj niekoľko zaujímavých analytických reportov. […]

Optivus a e-shop API

4 septembra 2018|Komentáre vypnuté na Optivus a e-shop API

V tomto článku si vysvetlíme, ako sa používa program Optivus tak, aby poskytoval cez API údaje pre e-shop. Optivus API je samostatná aplikácia, ktorá sa inštaluje na server a poskytuje JSON API pre e-shop. […]

Označovanie spisov pomocou farebných značiek kategórií

4 septembra 2018|Komentáre vypnuté na Označovanie spisov pomocou farebných značiek kategórií

Pokiaľ pracujete s väčším množstvom spisov, môže sa vám hodiť farebné označenie spisov podľa kategórie. Vytvoríte si kategórie, nastavíte na nich farebnú značku a kategóriu priradíte ku spisu. […]

Preddefinované hodnoty pre novú skladovú kartu

3 septembra 2018|Komentáre vypnuté na Preddefinované hodnoty pre novú skladovú kartu

V programe si môžete uľahčiť pridávanie novej skladovej karty tak, aby mala nastavené niektoré hodnoty podľa umiestnenia v strome skladových kariet. Pre každú položku v strome môžete použiť iné hodnoty. Je to výhodné vtedy, ak máte napríklad v strome vyhradené miesto pre karty typu služba, alebo má nejaká skupina skladových kariet používať výrobné čísla. […]

Optivus v. 5.25

31 augusta 2018|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.25

Verzia programu 5.25 sa sústredila na odstránenie drobných chýb, dokončilo sa API pre e-shop a doplnilo sa niekoľko funkcií, ktoré vylepšujú pohodlie užívateľov. […]

Optivus v. 5.24

15 augusta 2018|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.24

V tejto verzii sme sa sústredili na niektoré, dlhší čas sa vlečúce chyby, ktoré vznikli pri prechode programu na novú verziu. Vylepšili sme takto hľadanie pomocou písania v tabuľkách a niekoľko špecifických prípadoch, ktoré sa objavili vo filtroch. Okrem toho sme doplnili funkcie na konverziu multivýberu na položku vo filtri. Táto funkcia umožňuje zadefinovať si do filtra ľubovoľnú vlastnú kombináciu nejakých spisov. Následne už nad takouto filtrovanou skupinou môžete používať napríklad funkcie na vytváranie reportov. […]

Zapamätanie si cesty do adresára s reportami

1 augusta 2018|Komentáre vypnuté na Zapamätanie si cesty do adresára s reportami

Predchádzajúca verzia programu používala cestu do dočasného adresára ako implicitnú cestu, ktorá sa ponúkla v reporte. Pokiaľ ste si reporty iba tlačili, alebo konvertovali do Wordu, alebo rovno odosielali elektronicky, tento systém fungoval dobre. Pokiaľ ste ale napríklad reporty konvertovali do PDF a následne ich spracovali v inom programe, bolo neohrabané, že ste museli stále [...]

Nastavenie veľkosti písma v tabuľkách

31 júla 2018|Komentáre vypnuté na Nastavenie veľkosti písma v tabuľkách

Veľkosť monitorov sa neustále zväčšuje a tak môže byť celodenná práca za monitorom unavujúca, pokiaľ máte pred sebou na obrazovke tabuľky s údajmi v systémovom písme. Toto písmo je v programe Optivus používané všade. Vo verzii programu 5.23 sme doplnili možnosť zmeniť si veľkosť písma v tabuľkách. V personálnom nastavení na tabuľkách si môžete nastaviť [...]