stopwatch-2062098_1280Dlžníci a upomienky

Zistiť zoznam firiem, alebo osôb, ktoré sú v omeškaní s platením svojich záväzkov a následne im poslať preddefinovanú upomienku je v Optivuse jednoduché:

 1. V module Obchod vyberieme z kontextového menu položku Faktúry a ďalej – Dlžníci …
 2. Dostaneme sa do dialógového okna, kde sa zobrazí netriedený zoznam všetkých dlžníkov
 3. Kliknutím na konkrétnu firmu program vyberie do zoznamu všetky neuhradené faktúry k tejto firme. Tu máme možnosť:
  • tlačidlom „Zobraziť“ alebo dvojklikom otvoriť samotnú faktúru a nahliadnuť do jej obsahu, skontrolovať položky, zľavy a pod.
  • pravým tlačidlom myši vyvolať menu a vybrať si „Pohľady“:
   1. zoznam neuhradených faktúr
   2. zoznam neuhradených faktúr po splatnosti
   3. zoznam neuhradených faktúr po splatnosti s toleranciou
 1. Tlačidlom „Upomienka“ vyvolať zostavu s preddefinovaným textom upomienky a túto
  • vytlačiť
  • tlačidlom „Odoslať“ vyvolať dialóg na odoslanie mailu a poslať upomienku mailom

Pri správnom počiatočnom vyplnení všetkých potrebných vstupných údajov – e-mailová adresa na firme, prednastavené texty na upomienke, nastavenie tolerancie splatnosti na firme a pod. je zaslanie upomienky dlžníkovi naozaj záležitosťou 4-5 kliknutí myškou.