Modul OZNAMY je určený na podporu práce viacerých užívateľov so systémom. Čím viac osôb s dátami manipuluje, tým je pre jedinca ťažšie zistiť, kedy došlo ku zmenám, ktoré sa týkajú jeho práce. Na riešenie týchto problémov je určený tento modul. Sleduje zmeny v údajoch a zasiela o tom oznamy konkrétnemu užívateľovi.

Pokiaľ je užívateľ práve aktívny, oznam sa mu zobrazí na lište ikon, odkiaľ si ho môže zobraziť. Ak ku zmene došlo počas jeho neprítomnosti, oznam sa zapíše do zoznamu a pri najbližšom spustení programu sa môže prečítať.

Aby bola práca s oznamami pohodlnejšia, do oznamov systém môže pridať hypertext, pomocou ktorého sa dá rovno otvoriť dialóg s danou zmenou. Konkrétne takto systém oznamuje zmeny v úlohách, spisoch alebo dokumentoch.

Pomocou oznamov možno niektorým užívateľom dať informácie na vedomie aj mimo systému. Na to slúži obvykle záložka Na vedomie, ktorá sa nachádza na niektorých dialógoch. Možno takto dať na vedomie viacerým ľuďom naraz zmenu v dôležitom dokumente, alebo iné veci.

Oznam možno odoslať aj priamo zo záložky Oznamy. V takejto podobe slúži ako veľmi jednoduchá alternatíva e-mailu.

Taktiež je možné vytvoriť hromadný zoznam pre vybratú skupinu užívateľov.

V module Oznamy  sa nachádza aj tzv. Monitoring. Je to miesto, na ktorom je možné nastavovať a  sledovať priebeh odosielania hromadného mailu, čo je vhodné najmä preto, lebo   niektoré mailové kampane môžu odosielať maily  aj niekoľko hodín, alebo dní.

Jedinečné vlastnosti

  • Automaticky sleduje zmeny v dôležitých údajoch pre konkrétneho užívateľa – Pridelenie úlohy, spisu, informácia o novom dôležitom dokumente, to všetko nemusíte sledovať, pretože vám to systém zašle ako oznam. Oznamy sa zobrazujú v pravidelných intervaloch.
  • Oznamy sú doplnené hypertextami – V každom ozname je niekoľko hypertextov. Kliknutím naň sa okamžite prenesiete na odkazované miesto. Stačí raz vyskúšať a tento systém si zamilujete.

Ďalšie vlastnosti modulu

  • Možnosť zasielať vlastné oznamy – Ak potrebujete kolegovi niečo povedať a on tam nie je, nemusíte písať na lístočky. Napíšte mu odkaz a uľahčíte mu ďalšiu prácu. Váš odkaz si môže okamžite premeniť na úlohu.
  • Sledovanie úloh – O každej zmene v úlohe ste informovaní. Ak si druhá strana zmenila čas, splnila úlohu, o všetkom sa okamžite dozviete. A dozviete sa o tom aj vtedy, ak nie ste v práci. Oznamy na vás počkajú do okamihu, keď zase spustíte program.
  • Sledovanie záznamov v podateľni – Ste informovaní aj o zmenách v podateľni, ktoré sa týkajú priamo vás.
  • Sledovanie dokumentov a spisov – Ste informovaní o spisoch a dokumentoch, ktoré sa zmenili. Nové dokumenty môžete prečítať jediným klikom myšky.