Karta zariadenia

Novinkou je karta zariadenia, na ktorej je možné nadefinovať tiež vlastné premenné a následne sledovať toto zariadenie napríklad z hľadiska periodicity (opakované revízie, kontroly a pod.)

Na používanie tejto funkcionality treba mať rozširujúcu licenciu.