Optivus je CRM informačný systém, ktorý organizuje dôležité firemné údaje, sleduje komunikáciu so zákazníkmi a automatizuje všetky opakujúce sa činnosti. Skladá sa z jednotlivých, navzájom prepojených, ale nezávislých modulov.

Vzhľad každého modulu si možno prispôsobiť. Dajú sa upraviť rozmery jednotlivých prvkov na obrazovke. Môžete si vybrať zoznam stĺpcov, ktoré potrebujete vidieť. Myškou môžete upraviť ich šírku. Pokiaľ sa niektoré údaje nezmestia na obrazovku, pri podržaní kurzora myšky nad údajmi sa objaví celý text. V každej tabuľke môžete údaje aj zotriediť kliknutím na názov stĺpca.

Systém je určený pre stredné a menšie firmy, ktoré potrebujú komunikovať so zákazníkmi, organizovať vlastnú činnosť a na základe analýzy vložených údajov prijímať strategické rozhodnutia.

Ovládaný je pomocou niekoľkých základných princípov, ktoré si rýchlo osvojíte. V programe sa spojili dlhoročné skúsenosti z vývoja špecializovaných informačných systémov spolu s potrebou podnikov, rýchlo a efektívne spracovať informácie o zákazníkoch a vlastnej činnosti. Optivus je modulárny systém, ktorý používa najmodernejšie znalosti z oblasti spracovania údajov, ergonómie a počítačového výskumu. To všetko je v modernom dizajne s ľahkosťou ovládania, aké ste doposiaľ nepoznali.

Informácie o spracúvaní osobných údajov


Mám záujem o bezplatnú prezentáciu :

  • Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zák. 18/2018 Z.z., § 13. ods.1 pism a)
  •