Spracovanie osobných údajov , ktoré sa týka zákazníkov programu Optivus,  dodržiava zásady, stanovené pre spracovanie osobných údajov zákazníkov firmy AKCENT NOVA s.r.o.:

Spracovanie osobných údajov