OLAP kocka – Online Analytical Processing

je multidimenzionálne úložisko, implementované do  programu. Je  určené  na analýzu uložených údajov  a následné rozhodovanie a plánovanie.

Je prístupné iba po jeho zakúpení. Vtedy je možné analyzovať údaje vo viacerých častiach programu.

V systéme sú pripravené nasledovné výstupy:

 • Analýza vystavených faktúr – modul Obchod
 • Analýza úloh
 • Analýza spisov
 • Analýza dochádzky

Terminológia výstupov:

 • Rok – Údaj je odvodený z dátumu vystavenia.
 • Štvrťrok – Údaj je odvodený z dátumu vystavenia.
 • Mesiac – Údaj je odvodený z dátumu vystavenia.
 • Týždeň – Údaj je odvodený z dátumu vystavenia.
 • Pobočka – Údaj je odvodený z poľa vystavil, kde má konkrétna osoba vždy nastavenú pobočku v dialógu nastavenia užívateľov.
 • Oddelenie – Údaj je odvodený z poľa oddelenie na faktúre.
 • Vystavil – Údaj je odvodený z poľa vystavil na faktúre.
 • Užívateľ – Údaj je odvodený z poľa užívateľ na faktúre.
 • Cena predaj (P) – Cena bez DPH, za ktorú sa faktúra predala.
 • Cena nákup (N) – Cena bez DPH, ktorá bola odvodená od priemernej skladovej ceny v čase vystavenia faktúry.
 • Zisk – = P – N