center-2064919_1280Tento príklad ukazuje, ako je možné využiť užívateľské vlastnosti na sledovanie doplňujúcich údajov. Príklad pracuje s predajňou motoriek, ktorá predáva a servisuje motorky svojim zákazníkom.

Predajňa potrebuje sledovať nasledovné doplňujúce údaje:

 • Vozidlo – Napríklad Yamaha, Honda, KTM.
 • Typ – Typ každého vozidla. Napríklad Yamaha MT-07, Yamaha MT-09, Yamaha FJR1300.
 • VIN – Identifikačné číslo vozidla (vehicle identification number). Podľa toho čísla sa má dať vyhľadávať.
 • ŠPZ – Štátna poznávacia značka. Podľa toho čísla sa má dať vyhľadávať.
 • Stav km – Stav kilometrov na tachometri v čase, kedy sa preberá motorka do servisu.

Vytvorenie číselníka

 • Otvorte si položku menu Číselníky/Užívateľské vlastnosti.
 • V zobrazenom dialógu kliknite na položku Spisy.
 • Teraz je možné kliknúť na tlačidlo Pridať pod…. Jeho stlačením pridáte novú vlastnosť, ktorá bude zaradená v hierarchii pod uzol Spisy.
 • Na zobrazenom dialógu vyplňte do položky Názov hodnotu Vozidlo, Typ prepnite na Text a pretože firma predáva len motocykle vybraných značiek, do poľa Hodnoty sa vyplní do každého riadku osobitne Yamaha, Honda a KTM. Po stlačení OK pribudne v strome nová položka a bude zaradená pod položkou Spisy.
 • Teraz je možné stlačiť tlačidlo Pridať…, pretože máme označenú položku Vozidlo. Po jeho stlačení sa bude nová vlastnosť pridávať na tej istej úrovni vnorenia, ako predchádzajúca položka.
 • Na zobrazenom dialógu vyplňte do položky Názov hodnotu Typ, Typ prepnite na Text. Pretože typov motoriek môže byť dosť veľa, necháme pole Hodnoty nevyplnené a tým umožníme užívateľovi vyplniť ľubovoľný text. Po stlačení OK pribudne v strome nová položka a bude zaradená pod položkou Spisy.
 • Stlačte tlačidlo Pridať… a na zobrazenom dialógu vytvorte vlastnosť VIN. Keďže podľa nej sa bude filtrovať, zaškrtnite pole Vo filtri. Po stlačení OK pribudne v strome nová položka a bude zaradená pod položkou Spisy.
 • Rovnakým spôsobom vytvorte vlastnosť ŠPZ.
 • Rovnakým spôsobom vytvorte vlastnosť Stav km. Pozor na to, aby ste Typ prepli na Celé číslo.

Reštartujte program a prepnite sa na záložku Spisy.

Po reštarte pribudnú nové položky vo filtri.

Keď budú nejaké užívateľské vlastnosti na spisoch vyplnené, pomocou týchto položiek sa dajú filtrovať.

Vyplnenie užívateľských vlastností na spis

Označte spis v zozname, stlačte pravé tlačidlo myšky a vyberte funkciu Užívateľské vlastnosti spisu. Vyplňte dialóg podľa obrázku. Stlačením OK vlastnosti uložte.

Teraz môžete otestovať filtrovanie spisov.

 • Zaškrtnite vo filtri položku Má vlastnosti. Zobrazí sa jeden spis, na ktorom ste vyplnili užívateľské vlastnosti.
 • Skúste teraz vpisovať hodnoty do položky filtra VIN. Ak tam vpíšete akúkoľvek časť z reťazca 123456789, bude daný spis nájdený. Experimentujte aj s inými hodnotami, aby ste videli, kedy spis zobrazený nebude (napríklad 222, pretože ako podreťazec sa nenachádza v reťazci).

Získanie prehľadu o vložených vlastnostiach

Ako budete postupne pridávať do systému na ďalšie spisy užívateľské vlastnosti, dostanete sa do bodu, kedy by ste si chceli prezrieť celý zoznam v tabuľkovej podobe. Na to postupujte nasledovne:

 • Zaškrtnite vo filtri položku Má vlastnosti. Tým vyfiltrujete všetky spisy, ktorým ste nastavili užívateľské vlastnosti.
 • Stlačte pravé tlačidlo myšky a vyberte funkciu Prehľad užívateľských vlastností.

Na zobrazenom zozname teraz môžete zvoliť pravé tlačidlo myšky a funkciu Kopíruj tabuľku do schránky ju tam preneste. Potom si otvorte napríklad Excel a vložte údaje do neho a ďalej s nimi pracujte.