Užívateľské reporty

  • IS Optivus ponúka možnosť zadávania vlastných uživateľských premenných v jednotlivých moduloch systému.
  • Užívateľ môže sledovať údaje, ktoré sú typické pre jeho konkrétnu činnosť  –  napríklad VIN kód, počet zamestnancov vo firmách a pod.  a tieto následne zadávať do vlastných filtrov.
  • Z  údajov je možné vytvárať vlastné reporty vo vstavanom editore – Záručné listy, Preberacie – Odovzdávacie protokoly, Zápisy o kontrolách a podobne. Používanie užívateľských reportov je súčasťou hlavného programu, ale na ich tlačové výstupy treba mať licenciu.