IS Optivus

Popis informačného systému

Podrobný popis informačného systému - zoznam modulov

IS Optivus

Videoukážky

Zoznam videí, predstavujúcich systém

Zoznam videí, predstavujúcich systém

Videoukážky

Podpora

Nároky na prevádzku IS

Doplňujúce informácie

Podpora

Kontakty

Kontaktné údaje

(048) 4124302

Kontakty

IS Optivus® je určený pre malé a stredné firmy, ktoré si vážia svoj čas, informácie a dokumenty.

Firmy neustále zhromažďujú informácie o zákazníkoch, tovare a ponukách, prijímajú strategické rozhodnutia, plánujú svoje zdroje, zadávajú úlohy, odhadujú spotrebu času, nakupujú, predávajú a vyhodnocujú ….   Na zhromaždenie týchto údajov sa vynaloží obrovská energia a aj napriek tomu sa s týmto bohatstvom nakladá nehospodárne. Často sa zistí, že kľúčové informácie majú ľudia, ktorí sú práve na dovolenke, že sa zase objavuje postup, ktorý bol dávno objavený a že napriek všetkej tej namáhavej práci nevie nik povedať, ako je na tom firma práve v tejto chvíli.

Nepripomína vám to niečo?

Pred nákupom informačného systému väčšina ľudí očakáva, že to bude spojené s veľkými finančnými nákladmi, ktoré si vyžiada nákup nových serverov, samotného systému a veľa času, ktorý je potrebný celému systému venovať. IS Optivus je určený malým a stredným firmám, preto je jeho cenová politika prispôsobená. Celý systém je modulárny, preto nie je problém navrhnúť také riešenie, ktoré práve potrebujete.

  • Vhodný výber modulov – vhodným výberom modulov a stanovením primeraného množstva počítačov môžete dosiahnuť výrazné úspory. Základné ceny za moduly sú navrhnuté tak, aby zachovali spokojný úsmer na tvári zákazníka. Férová ponuka za rozumnú cenu.
  • Bez problémov pracuje na bežne používaných počítačoch – nie sú potrebné veľké investície do infraštruktúry. IS Optivus nie je honba za najnovším hardvérom, tento systém je o optimálnom vužití možností.
  • Pochopenie základnej filozofie je jednoduché – kúpou systému sa investície nekončia. Je potrebné počítať aj so zaškolením užívateľov. Vďaka jednotnej filozofii je zaškolenie rýchle. Pochopenie niekoľkých elementárnych pravidiel  rýchlo prelomí počiatočnú nedôveru voči novému systému.

Aktuality – novinky

Optivus v. 5.68

31 októbra 2021|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.68

Táto verzia doplnila nastavenie prístupu ku každému reportu samostatne, vylepšili sa preklady reportov faktúr do cudzej meny a pribudlo veľa funkcií do zariadení. […]

Optivus v. 5.67

30 septembra 2021|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.67

V tejto verzii sme sa zamerali na dokončenie veľkého množstva drobnejších požiadaviek. Prevažne v obchode. Spomedzi zaujímavejších požiadaviek môžeme spomenúť formátovanie jednotlivých riadkov na faktúre, objednávke a ponuke, zadávanie zľavy s desatinnou čiarkou alebo upravenie systému zobrazovania oznamov. […]

Optivus v. 5.66

31 augusta 2021|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.66

V tejto verzii sme pridali veľa výukových videí k programu. V zariadenia sme nahradili nastavovanie stĺpcov za pohľady, čo je flexibilnejší spôsob ukladania viacerých skupín stĺpcov v jednej evidencii. […]

Optivus v. 5.65

30 augusta 2021|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.65

Tato verzia sa sústredila na dopracovanie editora vzorov na výdajky. Okrem toho sa doplnili nové funkcie na zariadenia, ktoré umožňujú odosielať e-maily a SMS. […]

Optivus v. 5.64

31 júla 2021|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.64

Táto verzia sa sústredila na doplnenie podpory pre DPH v cudzích v e-shopoch. Doplnili sme aj veľa funkcií na vymazávanie osob cez kôš. […]

Optivus v. 5.63

30 júna 2021|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.63

Táto verzia sa sústredila na vyriešenie problémov pripojenia do Cloudu pre zákazníkov, ktorí majú IPv6 adresy. […]

Optivus v. 5.62

31 mája 2021|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.62

Táto verzia pridala QR kód na faktúru. Je to riešenie Pay By Square. Redizajnovali sme dialóg na tlač reportov a doplnili sme do neho nové nastavenia. Sprehľadnili sme umiestnenie ovládacích prvkov a výberu farebného dizajnu. Faktúry majú nový modernejší vzhľad. […]

Optivus v. 5.61

30 apríla 2021|Komentáre vypnuté na Optivus v. 5.61

V tejto verzii sme začali vytvárať nový dizajn reportov. Najprv sme sa sústredili na dopracovanie ponúk, ktoré získali modernejší vzhľad. […]