Modul Úlohy

Ako pracovať s modulom Úlohy

Príklady postupov

Práca s úlohami

Cenové hladiny

Nastavenie cenových hladín

Príklady postupov

Cenové hladiny

Obeh dokumentov

Práca s dokumentami vo firme

Príklady postupov

Obeh dokumentov

Založenie spisu

Príklad založenia spisu

Príklady postupov

Spisy

Obchodný prípad

Príklad spracovania obchodného prípadu

Príklady postupov

Obchodný prípad

Práca v podateľni

Postupy práce v podateľni

Príklady postupov

Práca v podateľni

Užívateľské vlastnosti

Užívateľské vlastnosti na spise

Príklady postupov

Užívateľské vlastnosti

Posielanie upomienky

Príklad postupu pri upomienkach

Príklady postupov

Upomienky

Ambulantný predaj

Práca s kasou Elcom

Príklady postupov

Ambulantný predaj