Príklady postupov práce v programe 

Ako pracovať s modulom Úlohy – úloha  je konkrétna činnosť, ktorú je potrebné splniť,  obvykle do určeného dátumu, pričom skutočný dátum môže byť iný, než predpokladaný.  Kvôli sledovaniu časovej náročnosti plnenia jednotlivých úloh je vhodné vypĺňať skutočné trvanie danej úlohy pri vyznačení splnenia. viac


Nastavenie cenových hladín – v prípade, že potrebujeme vytvoriť jeden typ cenníka pre viacero firiem, navrhujeme takýto postup:

 • Vytvoríme si cez menu Číselníky-Firmy-Kategórie príslušné kategórie, ktoré neskôr priradíme jednotlivým firmám.
 • Napríklad kategória môže mať názov:Cenník BM 1 (BM-bravcove maso), Cennik BM 2,Cennik BM 3 ….. vytvoríme toľko kategórií, koľko typov cenníkov budeme mať. Táto kategória bude spojivom medzi firmou a konkrétnym cenníkom. viac

Príklad postupu práce v module Podateľňa  – Kniha pošty  tvorí jeden zo vstupných bodov do registratúry. Eviduje informácie o pošte, ktorá bola doručená alebo odoslaná vo forme listov alebo e-mailov. Preto je možné využiť služby registratúry, ktorá o týchto dokumentoch vedie digitálne záznamy. Pokiaľ to možnosti dovoľujú, je možné všetky papierové dokumenty zoskenovať a vložiť do programu. viac


Príklad spracovania obchodného prípadu

Pridelenie registratúrnej značky „Ponuky-dopyty“

 • Vyznačenie firmy a kontaktnej osoby
 • Vyznačenie zodpovednej osoby za spis
 • Vyznačenie dôležitosti na spise
 • Vyznačenie –  doplnenie úloh v spise  viac

Príklad založenia spisu – Na každý obchodný prípad – zákazku je vhodné vytvoriť samostatný spis.   Po založení má spis príznak „Otvorený“. Po vybavení všetkých úloh – to znamená  po vybavení a vyúčtovaní zákazky  je vhodné prepnúť stav spisu na „Vybavený“.  viac


Obeh dokumentov vo firme – Všeobecne sa dá  povedať, že dokument prichádza do firmy, alebo v nej vzniká

 • v elektronickej podobe (e-mail)
 • papierový dokument (pošta, osobne)

V prvom prípade je dokument už pripravený na zaradenie do systému,  v druhom je potrebné ho previesť do elektronickej podoby – naskenovať. viac


Príklad užívateľských vlastností na spise – Tento príklad ukazuje, ako je možné využiť užívateľské vlastnosti na sledovanie doplňujúcich údajov. Príklad pracuje s predajňou motoriek, ktorá predáva a servisuje motorky svojim zákazníkom. viac


Príklad posielania upomienky – Zistiť zoznam firiem, alebo osôb, ktoré sú v omeškaní s platením svojich záväzkov a následne im poslať preddefinovanú upomienku je v Optivuse jednoduché: viac


Ambulantný predaj na pokladnici Elcom –  Program Optivus umožňuje predávať tovar pomocou registračných pokladníc firmy Elcom s.r.o.

Program umožňuje:

 • vytvoriť si prepojenie medzi konkrétnou registračnou pokladnicou a skladom v programe
 • exportovať zoznam skladových kariet z Optivusu do pokladne
 • importovať predaje z registračných pokladníc ako skladové pohyby

Aby bolo možné pracovať v programe s registračnou pokladnicou, je potrebné nastaviť oprávneným užívateľom prístupové práva. Všetky práva sú sústredené v nastavení na ceste Práva užívateľov/Obchod/Skladové pohyby/: viac