Prezentačné videá vám ukážu v skrátenej podobe základné ovládanie programu. Sústreďujú sa na najzaujímavejšie a výnimočné vlastnosti systému. Videá sú na Youtube.


 

Vo videu si vysvetlíme, ako sa vytvárajú a používajú vzorové dokumenty v programe Optivus. Vzorové dokumenty môžu byť z programov MS Word a Excel. Vo videu uvidíte postup prípravy vzorového dokumentu a použitie vzorového dokumentu na zefektívnenie práce v registratúre a spisoch.

Nastavenie programu Optivus, aby na vystavených faktúrach  vytlačil QR kód.

V Optivuse môžete okrem vlastných úloh zobrazovať udalosti z externých kalendárov. Ak má externý kalendár publikovanú webovú adresu, môžete ho zobraziť priamo v programe.

Vo videu si ukážeme pohodlný spôsob, ako vkladať tovar zo skladu do faktúry v prípade, že používate viac skladov a práve na tom vybratom sklade nie je dosť tovaru. Priamo na výbere zo skladu si môžete pomocou tlačidiel vybrať tovar aj z iného skladu.

Vo videu si ukážeme,  ako v informačnom systéme Optivus vytvoríme v spise faktúru, ako si ju vytlačíme a ako ju môžeme vložiť aj ako dokument do toho istého spisu. Takto pripravenú faktúru môžete následne odoslať e-mailom zákazníkovi.

Vo videu sa dozviete, na čo sú v informačnom systéme Optivus dobré detaily. Detaily sa nachádzajú na mnohých záložkách programu. K hlavnej tabuľke zobrazujú vždy niekoľko dôležitých údajov a skoro všetky informácie je možné ďalej rozkliknúť pomocou hypertextov a rozbaliť si doplňujúce informácie.

V informačnom systéme Optivus môžete používať hierarchicky prepojené spisy. Môžete ich rozdeliť na nadriadené a podriadené. Tento mechanizmus umožňuje ľahko nachádzať takto navzájom prepojené spisy a umožňuje ich aj vyhodnocovať ako skupinu. Môžete takto ľahko rozdeliť jeden veľký spis na viac menších realizačných, v ktorých potom riešite detaily nejakého projektu.

Vo videu sa naučíte základné ovládanie obchodu

Vo videu sa naučíte základné ovládanie registratúry

Vo videu si môžete pozrieť základné ovládanie pokladne

Vo videu si môžete pozrieť, ako pracovať s modulom Firmy.

Vo videu si môžete pozrieť, ako sa dá vložiť do Optivusu do spisu príloha z e-mailu, ktorý sa nachádza v Outlooku. Túto funkciu môžete používať, ak máte zakúpený Integrátor.

Video popisuje využitie Optivus API na prístup k dokumentom registratúry cez HTTP protokol. V Optivuse si skopírujete URL pre dokument a túto URL si vložíte do svojho programu. Keď bude váš program potrebovať zobraziť dokument, môže si ho z danej URL stiahnuť a zobraziť.

Vtomto krátkom videu si ukážeme spojenie informačného systému Optivus s databázou Finstat.

Služba funguje bezplatne všetkým používateľom Optivusu, a je automaticky dostupná s novým upgrade.

Užívateľské vlastnosti predstavujú jednoduchú cestu, ako doplniť do programu nové vlastnosti na miesta, kde tvorcovia programu s tým nerátali. Užívateľ má možnosť si sám zadefinovať nové vlastnosti, ktoré je možné potom vyplniť.

Všetky prístupové zariadenia je najskôr potrebné zadefinovať v číselníku. Zariadenie predstavuje obvykle jedny, prípadne dvoje dvier. Zariadenie možno pridať do zoznamu ručne, alebo automaticky.

Vložiť do systému dochádzkové karty a priradiť ich jednotlivým užívateľom je jednoduchý a intuitívny úkon.

Video ukazuje vzorový postup aktualizácie programu Optivus.

Niekedy sa môže stať, že aj keď nik s programom nepracuje, vyskytne sa chyba kopírovania. Vtedy je potrebné si uvedomiť, že sme vo svete Windows, reštartovať server a aktualizáciu opakovať.

Ukážka práce s integrátorom

Video ukazuje spracovanie došlého e-mailu pomocou integrátora. Ukazuje získanie prehľadu o firme, vytvorenie spisu, vloženie obsahu e-mailu ako dokument, vystavenie ponuky pomocou skladu a odoslanie ponuky naspäť adresátovi.

Video ukazuje spôsob, ako je možné ukladať nastavenie rozšírených parametrov v reporte. Predvádza sa to na príklade spisov, kde sa vytvára jedno vzorové nastavenie, ktoré sa ukladá, aby ho mohli používať všetci užívatelia v jednotnej podobe.