Prezentačné videá vám ukážu v skrátenej podobe základné ovládanie programu. Sústreďujú sa na najzaujímavejšie a výnimočné vlastnosti systému. Videá sú na Youtube.

Vtomto krátkom videu si ukážeme spojenie informačného systému Optivus s databázou Finstat.

Služba funguje bezplatne všetkým používateľom Optivusu, a je automaticky dostupná s novým upgrade.

Užívateľské vlastnosti predstavujú jednoduchú cestu, ako doplniť do programu nové vlastnosti na miesta, kde tvorcovia programu s tým nerátali. Užívateľ má možnosť si sám zadefinovať nové vlastnosti, ktoré je možné potom vyplniť.

Všetky prístupové zariadenia je najskôr potrebné zadefinovať v číselníku. Zariadenie predstavuje obvykle jedny, prípadne dvoje dvier. Zariadenie možno pridať do zoznamu ručne, alebo automaticky.

Vložiť do systému dochádzkové karty a priradiť ich jednotlivým užívateľom je jednoduchý a intuitívny úkon.

Video ukazuje vzorový postup aktualizácie programu Optivus.

Niekedy sa môže stať, že aj keď nik s programom nepracuje, vyskytne sa chyba kopírovania. Vtedy je potrebné si uvedomiť, že sme vo svete Windows, reštartovať server a aktualizáciu opakovať.

Ukážka práce s integrátorom

Video ukazuje spracovanie došlého e-mailu pomocou integrátora. Ukazuje získanie prehľadu o firme, vytvorenie spisu, vloženie obsahu e-mailu ako dokument, vystavenie ponuky pomocou skladu a odoslanie ponuky naspäť adresátovi.

Video ukazuje spôsob, ako je možné ukladať nastavenie rozšírených parametrov v reporte. Predvádza sa to na príklade spisov, kde sa vytvára jedno vzorové nastavenie, ktoré sa ukladá, aby ho mohli používať všetci užívatelia v jednotnej podobe.

Funkcia bola doplnená vo verzii 4.38.