Požiadajte o bezplatnú prezentáciu tu:

krabica maláModul DOCHÁDZKA  slúži na prehľadné vedenie a evidenciu dochádzky užívateľa. Slúži najmä na ľahké vyplnenie údajov, ktoré sa obvykle vypisujú do knihy alebo do tabuľky v Exceli a potom sa na konci mesiaca z týchto údajov robia štatistiky. Toto všetko program spraví automaticky a preto máte neustály prehľad o svojom odpracovanom čase a o dovolenkách.

Jedinečné vlastnosti

 • Automatické sledovanie vyplnenia dochádzky – Užívatelia si každý deň vypĺňajú dochádzku. Ak to nestihli, program ich upozorňuje na predchádzajúce dni, kedy záznamy chýbajú.
 • Štatistika firemných dovoleniek – Program vytvára prehľad o dovolenkách jednotlivých užívateľoch. Každý si potom môže skontrolovať vlastné dovolenky a môže sa orientovať aj podľa dovoleniek ostatných zamestnancov.
 • Predpripravené typizované situácie – Často používané kombinácie bežného dňa (napr. deň s obedom) sú pripravené na jedno kliknutie myšky. Typizované situácie šetria čas pri nahadzovaní údajov.
 • Sledovanie prekrývania termínov prerušení – Program sleduje, aby sa vaše prerušenia neprekrývali, čím zabraňuje vzniku chýb.
 • Definovanie sledovaných mesiacov – V dostatočnosm predstihu sú automaticky otvorené nové dochádzkové mesiace, aby bolo možné plánovať dopredu dovolenky.
 • Uzatváranie dochádzky v mesiaci – V uzatvorenom mesiaci nie sú možné žiadne zmeny údajov.
 • Individuálne vypĺňanie dochádzky – Každý zamestnanec si môže vypĺňať vlastnú dochádzku.
 • Vlastné prehľady o odpracovanom čase – Každý sa môže zo systému dozvedieť, koľko má daný mesiac odpracovaných hodín.
 • Podklady pre výplaty – Program uľahčuje vypracovanie podkladov pre výplaty. Na jednom sumárnom výstupe poskytne informácie o odpracovanej dobe, dovolenkách a ďaľších údajoch.
 • Dochádzkový softwarový turniket – Dochádzkový turniket možno použiť namiesto drahšieho riešenia, založeného na fyzickom zariadení, ktoré zaznamenáva príchody zamestnancov. Treba na to iba jeden počítač, ktorý splní rovnakú úlohu.
 • Sledovanie zmien – Systém si zaznamenáva každú zmenu, takže v prípade nezrovnalostí je možné vyhľadať, kedy boli údaje do systému naozaj vložené.

K základnému modulu Dochádzka je možné dokúpiť nadstavbu – Optivus kontrol .