Táto verzia sa sústredila na dva problémy. Doplnili sme novú verziu vzorových dokumentov, ktoré je teraz možné vytvárať aj vo formáte DOCX. Premenné sa z programu vytvárajú v dokumente ako jeho interné premenné. Toto riešenie plne nahradzuje pôvodné vzorové dokumenty, ktoré bolo potrebné ukladať do formátu MS Word XML. Druhá optimalizácia je v používaní cache na málo sa meniace údaje. Cache si program vytvára na lokálnom disku. To sa výrazne prejavuje v Cloud verzii programu, ale aj normálne inštalácie sú vďaka tomu rýchlejšie.

Firmy

 • Optimalizácia rýchlosti zobrazenia dialógu na výber firmy.
  Dialóg teraz rýchlejšie pristupuje do databázy.

Obchod

 • Optimalizácia zobrazenia dialógu Faktúra.
  Boli optimalizované prístupy do databázy.
 • Optimalizácia zobrazenia dialógu Objednávka.
  Boli optimalizované prístupy do databázy.
 • Optimalizácia zobrazenia dialógu Ponuka.
  Boli optimalizované prístupy do databázy.

Optivus Klient Cloud

 • Pri štarte Optivus Klient Cloud si možno zapamätať poslednú databázu, ktorú užívateľ otvoril.
  Na výberovom dialógu s databázami je zaškrtávacie pole Zapamätať výber. Po zaškrtnutí si program zapamätá, ktorú databázu ste otvorili naposledy. Toto má zmysel vtedy, ak máte v Cloude viac firiem s ich databázami.
 • Verzia programu Optivus Klient Cloud si pri štarte kontroluje inštaláciu SQL Server Native Client.
  Kontrola ponúkne otvorenie prehliadača, odkiaľ sa dá stiahnuť inštalačný program.
 • Upravenie procesu spustenia programu vo verzii Optivus Klient Cloud.
  Teraz program vôbec nekontroluje cestu, z ktorej bol program spustený. Pri pripojení do databázy v Cloude už táto funkcionalita nie j potrebná.
 • Vylepšenie kontroly, či bolo potrebné v Cloude povoliť IP adresu klienta.
  Teraz program dostane inštrukcie z licenčného servera, ak bolo potrebné nastaviť na proxy serveri IP adresu a v tom prípade sa program pozdrží na jednu sekundu pri štarte, aby mal proxy server dostatok času na upravenie prístupu. Toto zabraňuje občasnému hláseniu pri štarte, že sa nedá pripojiť k databáze.
 • Administátor vo verzii Klient Cloud môže nastavovať tabuľku povolených licencií Windows na prihlásenie sa do programu.
  Dialóg sa nachádza v menu Súbor/Licencie pre Windows. Dialóg umožňuje nastaviť, ktoré Windows sa môžu prihlásiť do databázy. Toto funguje iba v spojitosti s nastavením programu, že sa má prihlasovanie takto kontrolovať.

Optivus všeobecne

 • Optivus používa lokálnu cache na ukladanie prevažne nemenných údajov.
  Teraz Optivus optimalizovane pristupuje do databázy a údaje, ktoré sa minimálne menia, si ukladá lokálne na disk na tom počítači, kde je spustený. To je výhodné v tom, že akonáhle sú údaje v cache, program ich pri nasledovnom využití neberie z databázy, ale z lokálnej cache. Má to výhodu v rýchlosti, pretože v normálnej sieti trvá takýto dotaz približne 10 ms a v prípade Cloudu 50-300 ms. Z cache tieto údaje program získa za 1-2 ms.
 • Optimalizácia kontroly na zakazovanie niektorých stĺpcov užívateľom.
  V programe je možné nastaviť, že niektorí užívatelia nevidia všetky stĺpce. Obvykle to ale skoro žiadny zo zákazníkov nevyužíva. Teraz program pri prvom prístupe k týmto údajom skontroluje, či to je v danej firme nastavené. Ak nie je, tak program úplne vypne tieto kontroly, čo výrazne šetrí prístupy do databázy, ktoré neustále vracali aj tak iba prázdne zoznamy.
 • Optimalizácia procesu odpájania od databázy.
  Optivus používa odpájavý model prístupu k databáze. Tento model je menej náchylný na drobné výpadky v sieti, ktoré nastávajú najmä pri pripojení cez Internet. Teraz Optivus sleduje užívateľovu aktivitu a ak zistí, že s programom aktívne pracujete, pozdrží odpojenie od databázy a tým urýchli nasledujúce prístupy do databázy, ktoré nastanú v počas niekoľkých sekúnd po predchádzajúcej aktivite. Toto spôsobuje, že väčšina činností, ktoré v programe robíte bude rýchlejšia.
 • Nová verzia konvertora HTML na PDF.
  Teraz používame verziu 0.12.6 súboru wkhtmltox.dll. Táto verzia lepšie pracuje s formátovaním tabuliek pomocou kaskádových štýlov.
 • Nové definície kaskádových štýlov na formátovanie tabuliek.
  Ak si na dialógu s reportom stlačíte tlačidlo rozšírené, môžete si v zozname štýlov vybrať, aký štýl sa má použiť. Na výber je niekoľko štýlov. Toto je experimentálna funkcia, takže zatiaľ funguje iba nad zoznamom spisov a firiem. V nasledujúcej verzii programu bude použitá na všetky reporty, ktoré zobrazujú údaje v tabuľkách.
 • Odstránenie zastaraného kódu na zálohovanie JET databáz.
  Kód sa už nepoužíval a zbytočne zväčšoval veľkosť programu.

Osoby

 • Na dialógu Osoba sa používa cache na prístup k málo sa meniacim údajom.
  Dialóg sa zobrazí teraz rýchlejšie o 50-300 ms.
 • Na dialógu Úloha sa používa cache na prístup k málo sa meniacim údajom.
  Dialóg sa zobrazí teraz rýchlejšie o 50-300 ms.

Registratúra

 • Redizajnovanie okna na vytvorenie vzorového dokumentu.
  Okno je väčšie, upravili sa premenné, ktoré vkladali informácie o firme o položky IBAN a SWIFT a pribudlo ak priezvisko kontaktnej osoby.
 • Vzorové dokumenty umožňujú vytvárať šablóny do súboru s príponou DOCX.
  Na dialóg vzorových dokumentov pribudli tlačidlá, ktoré umožňujú priamo ovládať MS Word a vkladať do neho polia s premennými. Premenné sú priamo systémové premenné dokumentu. Toto riešenie umožňuje vytvárať šablóny, ktoré sú stabilnejšie a majú väčšie možnosti ako pôvodné šablóny v XML.

Spisy

 • Optimalizácia otvárania dialógu spisu.
  Boli optimalizované prístupy do databázy a používa sa cacheovanie na tabuľky, ktoré sa často nemenia.

Úlohy

 • Optimalizácia rýchlosti plánovacie kalendára úloh pre Cloud.
  Boli optimalizované prístupy do databázy.
 • Odstránenie starého kódu na uzamkýnanie upravovaných úloh.
  Toto sa už v programe nepoužíva, pretože to spôsobovalo príliš veľa prístupov do databázy v čase, keď bol otvorený dialóg s úlohou.