Plánovanie 

je nadstavba, ktorá umožňuje vytvorenie prehľadného plánu úloh a zdrojov ku danému spisu. Plán dáva aj rýchly prehľad o nákladoch a umožňuje priamo plánovať, riadiť a sledovať výrobu aj cez špecializovaný dotykový displej viac

Načúvacie prístroje 

Nadstavba umožňuje sledovanie prístrojov a pomôcok pre pacientov s následným vzťahom ku zdravotným poisťovniam  viac


Optivus Kontrol SIAF

je nadstavba IS Optivus, ktorá umožňuje sledovanie a kontrolu pohybu osôb vo vyhradených zónach viac


Integrátor procesov

vykonáva v systéme dve základné funkcie:

Prepojuje poštový program Outlook s procesmi v programe Optivus

Poskytuje podrobné informácie o firmách na základe údajov, ktoré sú vložené v systéme viac


Užívateľské reporty 

IS Optivus ponúka možnosť zadávania vlastných uživateľských premenných v jednotlivých moduloch systému.

Užívateľ môže sledovať údaje, ktoré sú typické pre jeho konkrétnu činnosť  –  napríklad VIN kód, počet zamestnancov vo firmách a pod.  a tieto následne zadávať do vlastných filtrov.  viac


Dátová kocka 

je multidimenzionálne úložisko, implementované do  programu. Je  určené  na analýzu uložených údajov  a následné rozhodovanie a plánovanie  viac


PZS

 nadstavba umožňuje vykonávanie zdravotno-hygienických auditov pre pracovné zdravotné služby a výrazne tým zlepšuje tento proces vo firme viac