Školenia

Súčasťou nasadzovania informačného systému v spoločnosti je aj dohodnutý blok školení vybratých užívateľov na funkcionalitu programu. V tomto prípade vám ponúkneme individuálne školenie, zostavené podľa vašich potrieb. Školenie prispôsobíme na mieru tomu, čomu sa vaša spoločnosť primárne venuje.   Tieto školenia realizujeme v našej spoločnosti, alebo priamo u vás. Možné je tiež vzdialené pripojenie na váš počítač a zaškolenie touto formou.