Čo znamená CLOUD

Stručne povedané, program bude hosťovaný  na internete. Namiesto zakúpenia softvéru a jeho stiahnutia na pevný disk vám cloud umožňuje prístup k programu prostredníctvom internetu.

 • Cloud ponúka vašej firme veľkú flexibilitu, svoje náklady ovplyvňujete počtom užívateľov
 • Systém zálohovania a obnovy dát je ľahší a dostupnejší
 • Odpadá potreba kúpy/prevádzkovania servera
 • Prístup k vašim údajom a dokumentom odkiaľkoľvek
 • Prístup k najnovším aktualizáciám bez nutnosti platenia upgrade a manuálnej aktualizácie

Ukladanie údajov v Cloude

Využívame datacentrum firmy Google, ktoré sa nachádza vo Frankfurte. Google sa stará o to, aby tie virtuálne servery pre nás zabezpečovali potrebné služby. Preto v databáze neukladáme žiadne dokumenty. Tie sú uložené pomocou technológie Cloud Storage. To je v podstate úložisko s nekonečne veľkým priestorom na ukladanie dokumentov. A v databáze ukladáme iba informáciu o tom, kde je daný dokument v Cloud Storage uložený.

Bezpečnosť v Cloude

 • Optivus Klient Cloud pri spustení komunikuje s licenčným serverom a po overení sa mu na firewalle povolí prístup k SQL serveru s databázou. Prístup je pre danú koncovú IP povolený iba na niekoľko hodín.
 • Prihlasovacie meno a heslo sú jedinečné pre každú databázu. Optivus ich získa z licenčného servera v okamihu, ako bol autorizovaný pri spustení.
 • Na virtuálnom serveri s SQL Serverom nie sú spustené žiadne ďalšie programy.
 • Na virtuálne servery s SQL Serverom nemá klient prístup. Jediné spojenie je na porte SQL Servera.
 • Na virtuálne servery s SQL Serverom nemá prístup ani firma Akcent Nova s.r.o. Môžeme používať iba pripravené rozhranie, ktoré nám umožňuje vytvárať databázy, zálohy a nastavovať vybrané parametre pre SQL Server.
 • Priamy prístup do úložiska dokumentov nie je pre klienta povolený. Môže komunikovať iba prostredníctvom programu Optivus Klient Cloud, ktorý umožňuje nahrať, stiahnuť alebo vymazať dokument.
 • Komunikácia s licenčným serverom sa odohráva prostredníctvom protokolu HTTPS.
 • Virtuálne servery sú raz denne snapshotované do zálohy, aby sa dali rýchlo obnoviť do okamihu vytvoreného snapshotu.