Poskytujeme tri úrovne podpory IS Optivus

V prvom roku od vystavenej faktúry je Základná podpora poskytovaná v cene faktúry, v rozsahu ako pri platenom upgrade. Po uplynutí technického roka platí:

I. Základná – platený upgrade (19% zo súčtu OC)

  • Základná užívateľská podpora, 1 x mesačne, do 5 minút na tel. linke 048/412 43 02, alebo mailom na adrese: optivus@akcent.sk. (nie je náhradou školenia na obsluhu programu, neplatí pre nahlasovanie chýb IS)
  • Úprava programu z dôvodu zmeny legislatívy SR, EÚ
  • Prístup k aktuálnym verziám programu
  • Vydávanie nových licencií na PC v prípade zmeny počítača, preinštalovania OS a pod., automatizovaným systémom
  • Zasielanie noviniek a informácii o nových vlastnostiach systému formou newslettera (nepravidelne)

II. Úroveň podpory – 50€/hod.

  • Odborná poradenská podpora, účtovaná po každej načatej 1/2 hodine
  • Vyžiadaný servisný zásah technika, účtovaný po každej načatej 1/2 hodine
  • Vydanie licencií na PC v prípade zmeny počítača, preinštalovania OS a pod. pre klienta bez upgrade – 20€/PC

III. Úroveň podpory – 60€/hod.

  • Zásah do databázy (oprava, rekonštrukcia, analýza)
  • Zásah programátora – pátranie v kóde, v databáze a pod.

 

 

 

Aktuálne zmeny:        www.optivus.sk