Zodpovednosť za obsah

Príprave obsahu našich webových stránok sme venovali maximálnu starostlivosť. Napriek tomu však nemôžeme zaručiť absolútne aktuálny stav, presnosť a úplnosť tohto obsahu. Ako poskytovateľ služby sme zodpovední za vlastný obsah týchto stránok avšak nie sme povinní monitorovať informácie od tretích strán, ktoré boli odovzdané či uložené, ani zisťovať skutočnosti, ktoré svedčia o ilegálnych aktivitách. Záväzok odstrániť alebo zablokovať použitie informácií v súlade so všeobecne platnou legislatívou zostáva nedotknutý. V tomto ohľade však nastáva zodpovednosť až od toho okamihu, od ktorého sme si vedomí konkrétneho porušenia zákona. Len čo sa dozvieme o takomto porušení, bezodkladne príslušný obsah odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naše stránky obsahujú odkazy na externé stránky prevádzkované tretími stranami. Na ich obsah nemáme žiadny vplyv. Nemôžeme teda ani prevziať žiadnu záruku alebo zodpovednosť za obsah tretích strán a za jeho pravdivosť. Za obsah stránok, na ktorý smerujú odkazy, je vždy zodpovedný konkrétny poskytovateľ obsahu či prevádzkovateľ daných stránok. Stránky, na ktoré smerujú odkazy, boli skontrolované z hľadiska možného porušenia zákona v okamihu, kedy bol odkaz vytvorený. V tom okamihu sme nezistili žiadny nezákonný obsah. Avšak permanentný alebo pravidelný monitoring obsahu stránok, na ktoré smerujú odkazy, nie je opodstatnený bez špecifických faktov svedčiacich o tom, že môžu obsahovať porušenie zákona. V okamihu, keď sa o porušení zákona dozvieme, okamžite príslušné odkazy odstránime.

Autorské právo (Copyright)

Obsah vytvorený prevádzkovateľom stránok a celá práca na nich podliehajú autorskému právu Slovenskej republiky. Reprodukcia, prepracovanie, odovzdávanie a akýkoľvek druh využívania mimo rozsahu povoleného autorským právom vyžadujú písomné povolenie konkrétneho autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kopírovanie z týchto stránok je povolené len vtedy, ak má byť určené pre súkromné, nekomerčné účely. Pokiaľ nebol obsah týchto stránok vytvorený ich prevádzkovateľom, je nutné chrániť autorské práva tretích strán, najmä ak je obsah poskytnutý tretími stranami takto označený. Ak by ste si boli vedomí porušenia autorských práv, láskavo nás o tom informujte. Ak si budeme takéhoto porušenia vedomí, okamžite takýto obsah odstránime.

Ochrana osobných údajov

Naše internetové stránky, všeobecne povedané, môžu byť používané bez poskytnutia osobných údajov. Ak sú osobné údaje (ako sú meno a priezvisko, adresa alebo e-mailová adresa) zhromažďované, je to tak vždy, tam, kde je to možné, na dobrovoľnom základe. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu.

Radi by sme upozornili na to, že môže dôjsť k narušeniu bezpečnosti, ak sa tieto údaje prenášajú prostredníctvom internetu (napr. pri e-mailovej komunikácii). Dáta tiež nie je možné plne chrániť pred prístupom tretích strán.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vzhľadom na používanie Google Analytics

Tieto stránky používajú Google Analytics, čo je služba internetovej analýzy poskytovaná spoločnosťou Google Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics využíva cookies, textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a ktoré umožňujú, aby sa analyzovalo vaše používanie internetu. Informácie generované vďaka cookies a týkajúce sa vášho používania internetu sú spravidla odovzdávané na jeden zo serverov Google v USA a tu sú tiež ukladané. Ak je na týchto stránkach aktivovaná anonymizácia IP adries, Google vašu IP adresu vopred skráti – toto sa týka členských štátov Európskej únie alebo zmluvných štátov Zmluvy o Európskom hospodárskom priestore.

Iba vo výnimočných prípadoch je plná IP adresa odovzdaná na server Google v USA a tam skrátená. Na požiadanie vlastníka týchto stránok Google používa tieto informácie, aby vyhodnotil vaše používanie internetu, zostavoval výkazy o internetových aktivitách a poskytoval ďalšie služby vlastníkovi stránok, ktoré sa týkajú využívania týchto stránok a internetu ako takého. IP adresa odovzdávaná Vaším prehliadačom s použitím Google Analytics sa nekombinuje s inými údajmi Google.

Tomu, aby boli cookies ukladané vo vašom počítači, môžete zabrániť príslušnou úpravou softvéru vášho prehliadača. Radi by sme vás upozornili, že ak to urobíte, je možné, že nebudete môcť využívať plnú funkcionalitu týchto stránok. Zberu dát generovaných cookies a dát vzťahujúcich sa k vášmu používaniu týchto stránok (vrátane vašej IP adresy) prostredníctvom Google a spracovaniu týchto dát prostredníctvom Google môžete tiež zabrániť tým, že kliknete na nasledujúci link, čím stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Zberu vašich dát prostredníctvom Google Analytics môžete zabrániť tým, že kliknete na nasledujúci link. Toto aktivuje opt out cookie, ktorý do budúcna zabráni zberu vašich dát pri návšteve týchto stránok: Deactivate Google Analytics

Viac informácií o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete tu: http://www.google.com/analytics/terms/cz.html  alebo tu: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Radi by sme upozornili na skutočnosť, že Google Analytics bol na týchto stránkach rozšírený o kód „ga (‘set’, ‘anonymizeIp’, true)“, aby bol zaistený anonymizovaný zber IP adries (tzv. IP masking).