Tab contentje špeciálny režim práce programu, ktorý umožňuje v jednom programe viesť evidenciu viacerých firiem. Možno si ho kúpiť iba ako samostatnú časť. Po jeho doinštalovaní program umožní:

  • Administrátorovi definovať ďalšie firmy.
  • Užívateľovi vybrať po prihlásení do programu, s ktorou firmou chce pracovať.

Správanie sa multilicencie:

  • V programe je definovaná hlavná databáza, ktorá je identická s databázou programu Optivus.
  • Všetky ostatné databázy sa vytvárajú ako podriadené. T.j. umožňujú vkladať údaje na jednotlivé záložky, neumožňujú však vkladať údaje, ktoré sú zdieľané. Tieto údaje treba vkladať do hlavnej databázy.
  • Užívatelia programu sú zdieľaní a možno ich vytvoriť iba v hlavnej databáze. Odtiaľ sú prenášaní do podriadených databáz.
  • Zdieľané sú všetky číselníky. V podriadených databázach ich nemožno upravovať (nie je prístupné menu Číselníky). Upravovať možno iba číselníky spojené s firmami a osobami pomocou tlačidiel, ktoré sa nachádzajú priamo na dialógoch. Zapísané údaje sa umiestňujú do hlavnej databázy.
  • Užívateľské nastavenie (nastavenie stĺpcov, pozícií jednotlivých prvkov a vizuálne správanie) sa zapamätáva do hlavnej databázy a je zdieľané vo všetkých podriadených firmách.