ZARIADENIA  slúžia na evidovanie rôznych zariadení vo firme. Napríklad hasiacich prístrojov alebo drobného náradia. Ku každému zariadeniu je možné nastavovať a sledovať termíny.

Funkciou menu Zariadenia/Pridať sa pridávajú nové zariadenia. Každé zariadenie má niekoľko definovaných vlastnosti . Ak je potrebné evidovať ďalšie vlastnosti, možno si ich zadefinovať medzi užívateľské vlastnosti. Okrem toho možno pracovať s ďalšími záložkami, na ktorých je možné pracovať s poznámkami, termínmi, užívateľskými vlastnosťami a súvislosťami.

Definované vlastnosti:

  • Číslo – Každé zariadenie môže mať svoje výrobné číslo.
  • Typ – Priradenie typu z číselníka.
  • Názov – Názov zariadenia.
  • Popis – Popis zariadenia.
  • Termín – Nastavenia periódy opakovania (napríklad pravidelná servisná prehliadka a pod.)
  • Užívateľ – Priradený užívateľ ku zariadeniu. Možno takto napríklad evidovať výdaj nástrojov užívateľom programu.
  • Firma – Priradená firma ku zariadeniu. Možno takto napríklad evidovať výdaj nástrojov firmám.
  • Osoba – Priradená osoba ku zariadeniu. Možno takto napríklad evidovať výdaj nástrojov osobám z iných firiem.
  • Vložené – Dátum vloženia zariadenia do evidencie.
  • Vyradené – Dátum vyradenia zariadenia z evidencie.

.