Dňom 1.7.2019 vstúpil do platnosti Zákon č. 188/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.

V IS Optivus používa riešenie od spoločnosti Varos Trade, s.r.o. , ktorá  integruje do svojich riešení eKasa FT4000B a FT5000B – certifikované riešenie od zmluvného partnera BOWA s.r.o.

Rozhodnutie o certifikácii č.: 380902/2019.

Toto certifikované riešenie sa predáva pod obchodnou značkou FT4000B alebo FT5000B.
Certifikačná autorita nevydáva certifikát na kompletnú eKasu, ale posudzuje a vydáva certifikáty na PPEKK a CHDÚ. Na základe integrácie PPEKK a CHDÚ do zariadení FT4000B a FT5000B s priamym prepojením prenosu údajov medzi PPEKK s CHDÚ, ktoré je osadené v zariadeniach FT4000B a FT5000B sú splnené všetky podmienky certifikačnej autority.
Zariadenia FT4000B a FT5000B sú plnohodnotným certifikovaným riešením pre systém eKasa.