Načúvacie prístroje

Nadstavba umožňuje sledovanie prístrojov a pomôcok pre pacientov s následným vzťahom ku zdravotným poisťovniam. Plugin je rozdelený na dve časti:

  • Evidencia prístrojov 
  • Servis prístrojov