Optivus Kontrol SIAF

je nadstavba IS Optivus, ktorá umožňuje sledovanie a kontrolu pohybu osôb vo vyhradených zónach.

Príkladom je MLD SIAF, kde je software používaný pre riadenie vstupov na letisko, prideľovanie oprávnení vstupu do jednotlivých zón a sledovanie výdaju jedál.

Program používa terminály na zber údajov Terminál Dolphin 70E  a tlačiarne obojkov HC100.

tlaciaren hc100

terminal dolphin