Predchádzajúca verzia programu používala cestu do dočasného adresára ako implicitnú cestu, ktorá sa ponúkla v reporte. Pokiaľ ste si reporty iba tlačili, alebo konvertovali do Wordu, alebo rovno odosielali elektronicky, tento systém fungoval dobre. Pokiaľ ste ale napríklad reporty konvertovali do PDF a následne ich spracovali v inom programe, bolo neohrabané, že ste museli stále nastaviť novú cestu.

Preto sme v programe pridali možnosť nastaviť si cestu podľa vlastného výberu tak, aby si ju program zapamätal.

  • Ak na dialógu zaškrtnete položku Pamätať cestu (na obrázku vpravo dole), program si zapamätá posledne nastavenú cestu vo výberovom dialógu a bude ju stále ponúkať. Toto funguje spolu s tlačidlami Uložiť a Do PDF. Tlačidlo Do Wordu stále vytvorí report v dočasnom adresári a predpokladá sa, že vo Worde po úprave dokumentu použijete tlačidlo na uloženie súboru na výsledné miesto.
  • Pokiaľ položku Pamätať cestu nezaškrtnete, program sa bude správať ako predtým a bude ponúkať cestu do dočasného adresára.

report_remember_path