Vo verzii programu Optivus 5.19 sme upravili správanie programu na sledovanie dochádzky cez softvérový turniket. Cieľom bolo zmeniť správanie programu v prostredí, kde pracuje viac ako 10 užívateľov, ktorí všetci si spúšťajú na svojom počítači tento program.

Doplnenie nastavenia programu

Doplnili sme nastavenie programu Globálne nastavenie/Turniket/Pri štarte uzatvoriť predchádzajúce dni. Implicitne ja nastavená hodnota na Áno, aby sa zachovala kompatibilita s predchádzajúcou verziou programu.

Ako nastaviť urýchlenie štartu programu

Aby program štartoval rýchlejšie, urobte v nastavení tieto zmeny:

  • Nastavte Globálne nastavenie/Turniket/Pri štarte uzatvoriť predchádzajúce dni na hodnotu Nie. Program pri štarte neuzatvorí dochádzku v predchádzajúcich dňoch.
  • Na uzatvorenie dochádzky v predchádzajúcom dni použite spustenie programu s parametrom opttime.exe /polnoc. Toto spustenie programu s parametrom si umiestnite na svoj server, kde ho nastavte ako plánovanú úlohu. Čas spustenia nastavte na 02:00. To je vhodný čas na to, aby ste mali istotu, že v programe už nik nepracuje. Čas musíte nastaviť po polnoci, pretože uzatváranie sa riadi aktuálnym dátumom a podľa neho sa snaží uzatvoriť každému užívateľovi dochádzku za -1 až -7 dní.

Kedy sa uzatvorí predchádzajúci deň

Uzatvorenie predchádzajúceho dňa je podmienené tým, aby cez softvérový turniket bolo v danom dni zapísané v dochádzke:

  • Príchod
  • Odchod – F4 služobne, F5 súkromne, F6 k lekárovi alebo F7 doprovod k lekárovi

V tomto prípade si program vyhľadá, kedy má daný užívateľ nastavený odchod domov a do dochádzky doplní dva záznamy na danú hodinu.

  • Príchod
  • Odchod (domov F2)