Optivus 5.37 priniesol zmenu v nastavovaní umiestnenia na sklade. Predchádzajúce verzie programu umožňovali vyplnenie informácie iba priamo na skladovej karte do jedného poľa, kde sa informácie vypĺňali. Informácia pre viac skladov sa od seba oddeľovala iba čiarkou, čo bolo nepraktické. Teraz program podporuje umiestnenie ako textovú položku na konkrétnom sklade.

Informáciu o umiestnení na sklade si môžete skontrolovať v prehľadnej tabuľke, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla Sklady na dialógu skladovej karty.

karta-umiestnenie-sklady

A samotné nastavenie umiestnenia sa robí alebo externe cez import z aplikácie MODO, alebo sa nastavuje na dialógu, ktorý je prístupný pomocou tlačidla V skladoch na záložke Podrobnosti.

karta-umiestnenie-setup