Vo verzii 5.27 programu Optivus sme doplnili zaujímavú možnosť na upravovanie reportu vystavenej faktúry. Predstavte si nasledujúci scenár. Pre konkrétneho zákazníka robíte nejakú opakujúcu sa činnosť a každá hodina takejto činnosti predstavuje skladovú kartu. Činnosti vykonávate celý týždeň a každý deň vám vznikne jedna výdajka s X hodinami činnosti za deň. Keď z takejto skupiny výdajok vytvoríte faktúru, na faktúre bude veľké množstvo rovnakých riadkov, ktoré sa líšia iba množstvom. Pomocou úpravy zobrazenia výstupu môžete dosiahnuť optické zlúčenie riadkov do jedného.

Riadky na výstupe faktúry zoskupíte tak, že v reporte vystavenej faktúry zaškrtnete položku Rozšírené a v ponuke zmeníte položku Riadky z hodnoty Normálne na Zoskupiť skladové karty. Výsledná cena faktúry ostane nezmenená a zoskupia sa iba riadky, ktoré obsahujú rovnakú skladovú kartu. Musia byť ale splnené niektoré pravidlá.

  • Musí byť nastavená rovnaká jednotková cena.
  • Musí byť nastavená rovnaká zľava.
  • Musí byť nastavená rovnaká MJ.
  • Musí byť nastavená rovnaká DPH.

V tomto režime sa dá zobraziť menej stĺpcov, než je možné v nastavení na Normálne. Riadky, ktoré sa nedajú v tomto zobrazení použiť sú označené textom Nedá sa vypočítať.