Vo verzii 5.29 programu Optivus sme zaviedli nový typ skladovej karty. Je to skladová karta s variantmi. Táto skladová karta slúži primárne pre potreby spolupráce s e-shopom. Umožňuje vytvoriť jednu skladovú kartu s rôznymi variantmi. V takejto podobe sa kupujúcemu na e-shope pohodlnejšie vyberá v množstve prakticky rovnakých skladových kariet, ktoré sa od seba odlišujú napríklad farbou a veľkosťou. V tomto článku si vysvetlíme ako takéto skladové karty vytvoriť a ako sa správajú.

Vytvorenie skladovej karty s variantmi

Na dialógu Skladová karta je potrebné zmeniť na záložke Všeobecne položku Typ na Variant. Na dialógu sa objaví nová záložka Variant. Na záložke sa nachádzajú tri zóny:

  • Variant – Tu sa vytvára zoznam variantov. Každý variant sa zobrazuje ako jeden stĺpec v priraďovaní variantov skladovej karty.
  • Položka – Každý variant môže mať X položiek. Vo výslednom priraďovaní variantov sa toto prejavuje v kombinovaní jednotlivých variantov do samostatného riadku pre každú kombináciu. Ak má napríklad skladová karta dva varianty a v jednom sú dve položky a v druhom sú tri položky, vo výsledku bude treba priradiť až 2 x 3 = 6 riadkov.
  • Priradené varianty skladovej karty – Priradené varianty sa zobrazujú v podobe prehľadnej tabuľky, aby ste videli, ktoré varianty ste už priradili. Skladové karty, ktoré predstavujú konkrétne varianty by ste si mali v názve rozumne pomenovať, aby ste sa v priradeniach vyznali.

Ak potrebujete neskôr niečo zmeniť, treba pamätať na to, že akonáhle začnete priraďovať varianty skladovej karty, už nemôžete meniť zoznam variantov. Pridávať nové položky stále môžete. Ak sa stane takáto situácia, je najlepšie ak zrušíte celé priradenie variantov, navrhnete si nový zoznam a potom opäť priradíte jednotlivé varianty.

optivus_skarta_variant

Použitie skladovej karty v Optivuse

Skladovú kartu typu Variant nemôžete priamo vložiť do faktúry alebo na skladový pohyb. Optivus vám pri výbere takejto karty ponúkne ešte doplňujúcu tabuľku, kde si musíte vybrať konkrétnu variantu skladovej karty.

optivus_skarta_variant_select

Použitie skladovej karty v e-shope

E-shop si musí údaje o skladovej karte stiahnuť cez API. V API má funkcie na zistenie tabuľky variantov, ktorá môže poslúžiť na vybudovanie predajnej stránky produktu. E-shop potom musí vytvoriť objednávku, v ktorej je ako skladová karta použitý konkrétny variant.