Užívateľské vlastnosti umožňujú pridávať vlastné informácie ku objektom v programe Optivus. Obvykle nájdete na každom dialógu záložku Užívateľské, kde si tieto vlastnosti môžete nastaviť. Pokiaľ potrebujete udržiavať v programe veľa vlastností, môže byť ich vypĺňanie neprehľadné. Pomocou typu si môžete zoznamy užívateľských vlastností nastaviť tak, aby sa ku konkrétnemu typu objektu zobrazili iba súvisiace užívateľské vlastnosti.

Objekty, ktoré podporujú prispôsobenie užívateľských vlastnosti

V čase písania článku podporovali prispôsobovanie užívateľských vlastností nasledovné objekty programu.

 • Skladové karty
 • Zariadenia

Nastavenie užívateľských vlastností

Po výbere funkcie menu Číselníky/Užívateľské vlastnosti sa zobrazí dialóg na úpravu zoznamu užívateľských vlastností. Ak si pridáte novú užívateľskú vlastnosť napríklad na skladovú kartu, v riadku Optivus Typ nájdete okrem nezmeniteľnej položky Skladová karta aj výberové pole, ktoré môže nastaviť pre položku upresnenie pre typ produktu. Nastavením položky programu hovoríte, že takúto vlastnosť chcete upravovať iba na skladovej karte, ktorá má typ produktu rovnaký, ako ste nastavili na vlastnosť.

optivus_uzivatelske_premenne_typ

Ak nenastavíte upresnenie typu produktu, daná užívateľská vlastnosť sa zobrazí na každej skladovej karte.

Logika zobrazovania vlastností

Zoberme si hypotetický príklad. Na skladových kartách máme nasledovné typy produktu.

 • Hasiaci prístroj
 • Rebrík

Užívateľské vlastnosti máme roztriedené podľa typu produktu takto.

 • Farba – Nenastavené
 • Druh rebríka – Rebrík
 • Dĺžka – Rebrík
 • Hasivo – Hasiaci prístroj
 • Hmotnosť – Hasiaci prístroj

Pri úprave skladovej karty s typom produktu Hasiaci prístroj uvidíme v užívateľských vlastnostiach vlastnosti:

 • Farba
 • Hasivo
 • Hmotnosť

Pri úprave skladovej karty s typom produktu Rebrík uvidíme v užívateľských vlastnostiach vlastnosti:

 • Farba
 • Druh rebríka
 • Dĺžka

Vyplnenie užívateľských vlastností na dialógu

Na dialógu skladovej karty nájdeme užívateľské vlastnosti na záložke Užívateľské. Na ilustračných obrázkoch sú dve skladové karty s rozdielnym nastavením typu produktu. Vidíte, že sa ponuka užívateľských vlastností pre každú skladovú kartu líši.

optivus_skarta_uzivatelske_prisposobit optivus_skarta_uzivatelske_prisposobit2