Vo verzii 5.30 programu Optivus sme doplnili v obchode funkciu na pohodlnejšie upravovanie stromu skladových kariet. Teraz možno pomocou ťahania myškou presúvať jednotlivé vetvy v strome skladových kariet.

Na obrázku je znázornené presúvanie položky Auto na novú pozíciu v strome. Na presúvanie má veľký vplyv to, kam presne potiahnete položku.

  • Ak ju potiahnete na inú položku, stane sa jej podriadenou položkou.
  • Ak ju potiahnete vedľa cieľovej položky vpravo, zaradí sa na rovnakej úrovni hierarchie hneď za cieľovú položku.
  • Ak ju potiahnete vedľa cieľovej položky vľavo, zaradí sa na rovnakej úrovni hierarchie hneď pred cieľovú položku.

optivus_skarta_tree_drag