V programe si môžete uľahčiť pridávanie novej skladovej karty tak, aby mala nastavené niektoré hodnoty podľa umiestnenia v strome skladových kariet. Pre každú položku v strome môžete použiť iné hodnoty. Je to výhodné vtedy, ak máte napríklad v strome vyhradené miesto pre karty typu služba, alebo má nejaká skupina skladových kariet používať výrobné čísla.

Číselník stromu skladových kariet

Číselník sa nachádza v menu Číselníky/Obchod/Strom skladových kariet. Pre každú položku stromu môžete nastaviť:

  • Záruka
  • Typ skladovej karty
  • Použitie výrobných čísiel

optivus_strom_kariet_predefined

Pridanie novej skladovej karty

Aby ste mohli danú funkciu využiť, musí program vedieť, kam do stromu pridávate skladovú kartu. Pridať kartu môžete na dvoch miestach. Na oboch dialógoch si vyberte vo filtri príslušnú položku stromu. Nová skladová karta si preberie nastavenie.

  • Na hlavnom okne programu na záložke Obchod/Skladové karty.
  • Na dialógu na výber skladovej karty.

Po pridaní novej skladovej karty bude mať tieto tri hodnoty nastavené podľa stromu.