Pokiaľ pracujete s väčším množstvom spisov, môže sa vám hodiť farebné označenie spisov podľa kategórie. Vytvoríte si kategórie, nastavíte na nich farebnú značku a kategóriu priradíte ku spisu.

Vytvorenie kategórie

Číselník kategórií spisu sa nachádza v menu Číselníky/Spisy/Kategórie spisu. Môžete nastaviť farbu textu, farbu pozadia a skratku, ktorá sa bude zobrazovať pred názvom spisu.

optivus_kategoria_color2

Priradenie kategórie ku spisu

Na dialógu spisu môžete zaškrtnúť kategórie. Môžete zaškrtnúť aj viac kategórií. Potom sa pred spisom môže objaviť aj viac farebných značiek.

optivus_kategoria_color3

Tabuľka so spismi

Výsledná tabuľka spisov so značkami vyzerá takto. V ukážke je označených niekoľko spisov. Vidíte príklady na jednu značku a posledný spis má dve farebné značky.

optivus_kategoria_color1