Táto verzia sa sústredila na vylepšovanie funkcií importu do obchodu.

Obchod

 • Oprava filtra OP – Dá sa dodať v prípade, že sa presne rovnalo požadované množstvo s množstvom na sklade.
  Vo výpočte bola chyba a tovar, ktorý bol na sklade v presnom množstve, ktoré sa zhodovalo s objednávkou, bolo vyhodnotené ako nedodateľné.
 • Na skladovej karte typu Variant sa dá vytvoriť nová skladová karta do konkrétneho variantu.
  Na záložke Variant v poli, ktoré slúži na priradenie jednotlivých skladových kariet k variante použijete pravú myšku a vyberiete funkciu Vytvoriť novú kartu ako variant. Karta dostane meno podľa svojej predchodkyni a meno bude doplnené názvami konkrétnych variantov. Po potvrdení karty sa táto priradí ako variant na danú kombináciu.
 • Kópia ponuky nastavenej na iného užívateľa ponúkne opravu priradenia podľa toho, kto ponuku vystavil.
  Toto zabezpečí, že sa ponuka priradí na správne oddelenie a užívateľa a upravia sa aj jednotlivé položky. Následne sú aj objednávky a faktúry správne priradené a nie je to nutné kontrolovať. Toto spôsobovalo napríklad problémy vtedy, ak ste skopírovali ponuku kohosi, kto vo firme už dávno nepracuje a nepriradili ste správne ponuku a jej položky. Daná chyba sa potom preniesla až do výpočtov zisku pre jednotlivých užívateľov a bolo to potrebné prácne opravovať aj na objednávkach, aj na faktúrach, ktoré z tejto kópie vznikli.
 • Funkcia Sklad/Prepočty/Hromadne nastaviť uloženie v skladoch teraz umožňuje zmeniť iba filtrované skladové karty.
  Funkcia ponúka na výber všetko, alebo len filtrované skladové karty.
 • Funkcia Sklad/Prepočty/Hromadne vyčistiť nepoužité uloženie v skladoch teraz umožňuje zmeniť iba filtrované skladové karty.
  Funkcia ponúka na výber všetko, alebo len filtrované skladové karty.
 • Na dialógu Manko a prebytok sa doplnila funkcia Nastav nevyplnené na 0.
  Funkcia sa nachádza v menu pravej myšky. Funkcia uľahčuje vyplnenie podkladov. Užívateľ si vyplní to čo našiel podľa svojich podkladov a touto funkciou nastaví, že ostatné položky v sklade nenašiel a vytvorí si podklad pre manko.
 • Na dialógu Manko a prebytok sa doplnila funkcia Záloha tabuľky do schránky.
  Funkcia sa nachádza v menu pravej myšky. Funkcia uľahčuje vyplnenie podkladov. Ak nestihnete vyplniť podklady, tak si ich takto skopírujete do schránky a môžete si ich vložiť napríklad do Excelu.
 • Na dialógu Manko a prebytok sa doplnila funkcia Obnoviť tabuľku zo schránky.
  Funkcia sa nachádza v menu pravej myšky. Funkcia uľahčuje vyplnenie podkladov. Užívateľ má vytvorenú zálohu funkciou Záloha tabuľky do schránky. A z nej si obnosí stav pre jednotlivé skladové karty.
 • Oprava funkcie Prevodka z prijatej objednávky, keď v objednávke boli riadky bez skladovej karty.
  Predtým vznikali v skladovom pohybe riadky, ktoré neboli napojené na žiadnu skladovú kartu. Po oprave do pohybu dostanú iba tie riadky z objednávky, ktoré sú napojené na skladovú kartu.
 • Oprava funkcie Prevodka z prijatej objednávky na cieľový sklad, keď v objednávke boli riadky bez skladovej karty.
  Predtým vznikali v skladovom pohybe riadky, ktoré neboli napojené na žiadnu skladovú kartu. Po oprave do pohybu dostanú iba tie riadky z objednávky, ktoré sú napojené na skladovú kartu.
 • Oprava padania funkcie Objednávky/Zobraziť stav dodania, keď bolo zapnuté stránkovanie.
  Ak bolo zapnuté stránkovanie, zapnutie funkcie v menu spôsobilo chybu.
 • Funkcie na zapnutie a vypnutie databázovej spúšte pre e-shop.
  Funkcia sa nachádza v menu Nástroje/Databázové spúšte. Pomocou nej je možné podľa potreby spúšte povoliť, alebo zakázať. Ak nemáte e-shop, tak si spúšte nepovoľujte, lebo to má vplyv na rýchlosť systému. Od tejto verzie programu sú spúšte implicitne vypnuté.
 • V reportoch sa správne vytvoria hypertexty na skladové karty, ak sa používajú šesťmiestne čísla.
  Predchádzajúca verzia v reporte vytvorila iba 5-miestny hypertext, ktorý nebol funkčný.
 • Oprava zobrazenia čísla skladovej karty na dialógu Manko a prebytok, ak sa používa šesťmiestne číslo skladovej karty.
  V predchádzajúcej verzii bolo na dialógu číslo orezané o poslednú číslicu.
 • Pri importe skladových kariet zo schránky sa vytvorí podrobný log.
  Log sa zobrazuje v ďalšej záložke a pri každom riadku podrobne vypíše, či sa našla nejaká zhoda so skladovou kartou, ktorá už je v databáze.
 • Pri importe skladových kariet sa nové karty vytvárajú s 5 alebo 6 číslicami podľa nastavenia v programe.
  V predchádzajúcej verzii sa vytvárali vždy iba s 5 číslicami. Medzitým sme ale do programu doplnili nastavenie, ktoré umožňuje vytvoriť kartu aj s 6 číslicami. Teraz je aj import kariet takto nastavený.
 • 31Import skladových kariet v transakcii, ktorú je možné potvrdiť alebo zrušiť.
  Teraz celá operácia prebehne, zobrazí sa log a užívateľ musí tlačidlom zmeny potvrdiť. Má to tú výhodu, že ak niečo urobil zle, tak v logu vidí čo narobil a môže sa rozhodnúť prípadne celú operáciu zrušiť.

Optivus Klient Cloud

 • Do Cloudu možno posielať dokumenty, ktoré majú viac ako 10 MB.
  Veľkosť súboru teraz nie je limitovaná. Optivus súbor automaticky pošle po menších častiach a v Cloude ich spojí dokopy.

Optivus všeobecne

 • Licenciu k programu si možno stiahnuť iba cez tlačidlo Online.
  Boli odstránené tlačidlá na zastaraný spôsob aktualizácie licencie.

Registratúra

 • Hromadne možno do Cloudu poslať aj dokumenty väčšie ako 10 MB.
  Teraz je veľkosť odosielania neobmedzená.