Verzia sa zamerala na optimalizáciu rýchlosti vystavovania dokladov v obchode, ktorá sa prejaví aj pri menších skladoch do 10000 položiek a je optimalizovaná na sklady so stotisíc položkami. Doplnili sme aj pohodlnú funkciu na prevod tovaru z objednávky, ktorá obsahuje tovar z viacerých skladov na jeden cieľový sklad.

Obchod

 • Upravenie prepočtu stavu na sklade pri skladovom pohybe tak, aby prepočítal iba tie skladové karty, ktoré sa nachádzajú v pohybe.
  Táto úprava výrazne skráti vytvorenie skladového pohybu v prípade, že sú v databáze veľké množstvá skladových kariet. Ovplyvňuje aj export skladových kariet cez API do e-shopu, kde je cez API prenášané výrazne menšie množstvo zmenených skladových kariet.
 • Optimalizácia rýchlosti otvárania dialógov v obchode.
  Optimalizácie sa sústredili na dialógy skladového pohybu, výberu skladových kariet a faktúry. Teraz sa zoskupujú prístupy do databázy, čo by na mnohých miestach v programe malo priniesť úsporu 100-2000 ms.
 • Prevod objednávky z viac skladov na jeden sklad.
  Funkcia umožňuje aj v obchode aj v otvorenom spise použiť funkciu Prevodky na cieľový sklad. Vo funkcii si vyberiete cieľový sklad, potom program zobrazí tabuľku s navrhovanými prevodkami na tento sklad, ktoré sú navrhnuté podľa nastavenia na jednotlivých položkách objednávky. A potom už len vytvárate jednotlivé prevodky a potvrdzujete ich. Funkcia sa hodí vtedy, ak máte napríklad jeden sklad, na ktorom vám zamestnanec kompletuje objednávku. Teraz na daný sklad veľmi rýchlo vytvoríte všetky prevodky.

Optivus všeobecne

 • Oprava editácie užívateľských vlastností, ktoré sa nezobrazili v okne editora.
  Chyba sa prejavila pri editácii vtedy, ak bolo na danom objekte Optivusu viac užívateľských vlastností rovnakého typu.

Spisy

 • Upravenie odosielania e-mailu na duplikované e-maily.
  Teraz program kontroluje zoznam e-mailov a ak už na rovnaký e-mail odoslal vygenerovaný e-mail, nepridá rovnakú adresu znova. Toto funguje aj na odoslanie cez MAPI aj priamo cez SMTP. Súčasne program spresňuje v zozname, ak sa jedná o e-mail, ktorý bol nastavený ako pridelený alebo vybavený spis na firme. Program teraz do zoznamu e-mailov napíše aj dôvod, prečo sa tam daný e-mail objavil.