Táto úprava sa sústredila na dve funkcie. Prepracovali sme spracovanie e-mailov z Outlooku a začali sme upravovať prácu s dokumentmi tak, aby v priebehu niekoľkých verzií umožnil ukladanie dokumentov aj do Cloud úložiska.

Obchod

 • Oprava reportov v obchode, ktoré sú naviazané na vystavené faktúry v prípade, že bolo zapnuté stránkovanie.
  Predtým program použil na vytvorenie reportu iba údaje, ktoré boli na aktuálnej stránke. Zoznam opravených reportov:

  • FV Položky, užívatelia, oddelenia;
  • Faktúry – predané množstvá;
  • Faktúry – zisk;
  • Faktúry – obrat;
  • Faktúry – zisk podľa firiem;
  • Faktúry – obrat podľa firiem;
  • Faktúry – zisk podľa fakturanta;
  • Faktúry – obrat podľa typu;
  • Faktúra – zisk poľa firiem (+textove);
  • Faktúra – obrat podľa firiem (+textove);
  • Predaj podľa stromu skladových kariet;
  • Predaj podľa stromu skladových kariet podľa užívateľov
 • Oprava OLAP v obchode, ktoré sú naviazané na vystavené faktúry v prípade, že bolo zapnuté stránkovanie.
  Vystavené faktúry v dátovej kocke.
 • Oprava exportu faktúr v obchode, ktoré sú naviazané na vystavené faktúry v prípade, že bolo zapnuté stránkovanie.
  Export na pravú myšku v zozname faktúr.
 • Oprava výpočtu zisku položiek storno faktúr v reporte Predaj podľa stromu skladových kariet.
  V prípade storna bol zisk chybne vypočítaný ako súčet priemernej a predajnej ceny.

Registratúra

 • Odstránenie zastaraného kódu na prácu s STS súbormi v dokumentoch.
  STS súbory sa už v programe nepoužívajú.
 • Prepracovanie funkcie na spracovanie e-mailu z Outlooku.
  Funkcia bola upravená tak, aby nebolo potrebné nainštalovať plugin do programu Outlook. Teraz je funkcia prístupná v menu Pomoc/Outlook – spracovať e-mail. Funkcia sa vtedy pripojí na spustený Outlook a použije označený e-mail v Outlooku. Na zobrazenom dialógu boli redizajnované ovládacie prvky a pribudla možnosť vložiť do registratúry aj časť z e-mailu.

Spisy

 • Z menu v spisoch bola odstránená zastaraná položka Spisy/Informácie o STS.
  Zmena súvisí s odstraňovaním pozostatkov systému na ukladanie dokumentov, ktoré sa používali v databázovom systéme Jet.
 • Oprava problému duplikovania užívateľských vlastností.
  Chyba sa prejavovala tak, že na spisoch sa objavilo chybové hlásenie o nemožnosti zapísania hodnoty X, Y do stĺpca s názvom idp_ZZ. A program sa následne zasekol. Teraz sa objaví presnejšie hlásenie o riadku, kde sa problém vyskytol. Program bude ďalej pokračovať a pri editácii užívateľských vlastnosti spisu, kde problém vznikol, pomôže s opravením správnej hodnoty.