V tejto verzii sme sa sústredili na vyriešenie viacerých chýb. A učíme sa vyvíjať program na diaľku v čase vírusovej epidémie. Máme online stretnutia, online testovanie a online distribúciu. Nie je to síce vývoj ako naživo, ale už sme nejako našli nový vývojový cyklus.

Obchod

 • Na vystavenej faktúre možno nastaviť, že sa nedá zmeniť jednotková cena.
  V nastavení programu práva užívateľov/Obchod/Faktúry/Faktúry vystavené/Zmena jednotkovej ceny možno zakázať užívateľovi zmenu jednotkovej ceny. Vtedy môže iba poskytovať zľavu na cenu, ktorá prichádza zo systému.
 • Na dialógu faktúry, objednávky a ponuky sa dá text pred a za faktúrou editovať pomocou hypertextu vo veľkom okne.
  Kliknutím na hypertext pred veľkým textovým poľom sa zobrazí veľké okno editora, v ktorom možno text pohodlne upravovať.
 • Pri vytvorení skladového pohybu z MODO sa do poznámky zapíšu zdrojové údaje, z ktorých sa import urobil.
  Je to bezpečnostné opatrenie, dôležité pre analýzu možných chýb.
 • Oznam po schválení ISO faktúry alebo ponuky.
  Po schválení ISO na faktúre, alebo po vyplnení ISO položiek na ponuke sa odošle autorovi faktúry alebo ponuky oznam o ISO zmenách.
 • Upravenie kontroly kreditu na firme.
  V predchádzajúcej verzii programu bola chyba a aj v prípade dostatku kreditu program odmietol pokračovať ďalej, keď bola aspoň jedna neuhradená faktúra. Nové pravidlo funguje tak, že pokiaľ je kreditu dostatok, aj v prípade nastavenia Vystavené faktúry/Kontrola kreditu povolí pokračovať na chybu je toto považované za varovanie. Chybou sa to stáva až po vyčerpaní kreditu pod nulu.
 • Na skladovom pohybe možno upravovať predajnú cenu.
  Toto umožňuje nahradiť zdĺhavé vymazanie a následné pridanie položky v prípade, že sa ceny v sklade výraznejšie menia a skladový pohyb je už vytvorený. Dá sa takto korigovať výpočet zisku na faktúre, ktorá sa z daného pohybu vyrobí. Funkcia je prístupná iba pri nastavení programu Práva užívateľov/Obchod/Skladové pohyby/Úprava priemernej ceny na pohybe.

Optivus všeobecne

 • Oprava vytvorenia novej demo databázy.
  V databáze pribudlo niekoľko tabuliek, ktoré sa nemôžu kopírovať počas vytvárania demo databázy. Tieto sa už teraz program nepokúša kopírovať a potom nevzniká chyba z kopírovania.
 • Pri zmene nastavenia parametrov pripojenia sa vytvára záloha súboru s nastavením.
  Táto funkcia slúži na to, aby sme mali k dispozícii 10 posledných nastavení, ktoré sa udiali. Toto nám pomôže v prípade, že sa súbor s nastavením vymazal. Môžeme sa takto rozhodnúť, ktoré nastavenie použijeme na obnovenie. Primárne je táto funkcia určená pre našich technikov, ktorí obvykle s týmto súborom manipulujú. Sú tam ale aj iné možnosti, kedy sa súbor s nastavením zmení. Napríklad pri vytváraní dema, alebo jeho mazaní.

Registratúra

 • Ak užívateľ nemá prístup k dokumentu, chybové hlásenie obsahuje presnejšiu identifikáciu, prečo nemá prístup.
  Program oznámi, ktoré pravidlo nastavenia použil naposledy a v ktorej časti overovania sa prístup k dokumentu zakázal.

Spisy

 • V zozname spisov si možno zapnúť stĺpec Pobočka.
  V stĺpci Pobočka sa zobrazuje názov pobočky a mesto.
 • Plná podpora SSL pre SMTP.
  V nastavení parametrov SMTP servera sme doplnili položku Práva užívateľov/Oznamy/SSL prihlásenie cez SMTP. Ak je zaškrtnutá, potom sa program pokúša spojiť so SMTP serverom rovno cez SSL. Ak zaškrtnutá nie je, potom sa program spojí normálne a aj spojenie podporuje SSL, prepne sa naň. Doporučené je nechať toto nastavenie vypnuté a použiť ho iba vtedy, keď nemáte inú možnosť.