V tejto verzii sme sa sústredili na vylepšenie odosielania e-mailov cez SMTP a program teraz podporuje automatické prepnutie komunikácie na šifrované SSL. Spisy, ktoré majú nastavené vzťahy nadradený a podriadený sa dajú teraz v detailoch zobraziť v strome ich vzájomných vzťahov. A v obchode boli vylepšených niekoľko reportov, ktoré sa dajú teraz pohodlne triediť podľa viacerých parametrov. Doplnili sme aj obmedzenie prístupu k objednávkam.

Firmy

 • Z menu vo firmách bola odstránená zastaraná položka Hľadaj komunikáciu cez mailserver.
  Optivus Mailserver sa už nepredáva.

Obchod

 • Výstup Upomienka v cudzej mene.
  Na výberovom dialógu si možno zaškrtnúť pole Cudzia mena a vtedy sa do reportu doplnia dva stĺpce, ktoré obsahujú sumu v cudzej mene a samotnú cudziu menu.
 • Na dialógu Manko a prebytok možno tabuľky kopírovať do schránky.
  Zaškrtnutím Schránka sa mení význam troch tlačidiel, ktoré skopírujú tabuľku do schránky. Odtiaľ ich môžete nakopírovať do Excelu a ďalej spracovať.
 • Prístup k objednávkam možno obmedziť v nastavení programu.
  Nastavuje sa osobitne prístup k vystaveným a prijatým objednávkam. Implicitne je prístup povolený. Obmedzenie spôsobí to, že sa užívateľovi nezobrazia v obchode príslušné záložky. V menu nemôže vytvoriť novú objednávku a nemôže ani objednať do skladu. Nie je možná ani zmena objednávky (napríklad cez hypertexty alebo cez vytváranie hypertextov). V spise sa to týka funkcii pridať vystavenú a prijatú objednávku, zmena objednávky, vymazanie, kópia, rozdelenie a tlač objednávky.
 • V detailoch skladovej karty sa vymazané pohyby zobrazujú ako vyškrtnuté.
  Predtým, ako sme začali používať detaily, bola na tomto mieste obyčajná tabuľka, ktorá to tak zobrazovala. Po prechode na detaily nebola k dispozícii technológia, ktorý by to aj v detaile takto zobrazila. V tejto verzii sme detaily upravili tak, aby sa dali zobraziť aj riadky, ktoré boli označené ako vymazané pomocou šedej farby a preškrtnutia.
 • Report Inventúra ku dňu možno triediť podľa viacerých parametrov.
  V predchádzajúcej verzii bol report triedený iba podľa názvu skladovej karty. Teraz máte k dispozícii viac možností. Môžete teraz napríklad tiediť aj podľa stromu skladových kariet, kódu alebo EAN. Takto si ľahšie vytvoríte report, ktorý je zoradený tak, aby sa vám v ňom pohodlnejšie hľadali.
 • Report Predaj podľa stromu skladových kariet obsahuje aj stĺpec množstvo.
  Doplnili sme tento stĺpec, takže sa dá z reportu ľahko zistiť, v ktorej vetve stromu skladových kariet sa toho koľko predalo.
 • Report Predaj podľa stromu skladových kariet podľa užívateľov obsahuje aj stĺpec množstvo.
  Doplnili sme tento stĺpec, takže sa dá z reportu ľahko zistiť, v ktorej vetve stromu skladových kariet sa toho koľko predalo.
 • Import skladovej karty z Excelu na konkrétny sklad.
  Pri importe skladovej karty si možno vybrať, na ktorý sklad sa bude importovať.

Oznamy

 • Odosielanie cez SMTP server sa pokúša zapnúť SSL komunikáciu v prípade, že SMTP server podporuje SSL.
  Možno si to vyskúšať na záložke Oznamy v položke menu Test/Test SMTP. Ak sa vo vypísanom logu objavia riadky
  >>> STARTTLS
  220 2.0.0 SMTP server ready
  potom SSL spojenie možno vytvoriť. V programe nie je potrebné nič nastavovať, SSL spojenie sa vytvorí automaticky.
 • V ozname o úhrade faktúry je teraz uvedená plná adresa odberateľa.
  Toto lepšie upresňuje, aká faktúra bola uhradená a rieši aj vystavené faktúry na osoby.

Registratúra

 • Automatické prepojenie reportu vystavenej faktúry s generovaným dokumentom vloženým do registratúry.
  Ak tlačíte faktúru a vložíte ju ako PDF do registratúry, vo faktúre sa automaticky vytvorí hypertext s prepojením na tento dokument.

Spisy

 • Strom podriadených spisov v detailoch na spisoch.
  V detailoch Spisy si možno zapnúť pohľad Nadriadené/Podriadené, ktorý zobrazí v hierarchickej podobe vzťahy medzi všetkými spismi, ktoré súvisia s označeným spisom. Vyhľadajú sa všetci predchodcovia aj všetci nasledovníci a výsledok je zobrazený v strome spisov.
 • Strom podriadených spisov v detailoch na zariadeniach.
  V detailoch Spisy si možno zapnúť pohľad Nadriadené/Podriadené, ktorý zobrazí v hierarchickej podobe vzťahy medzi všetkými spismi, ktoré súvisia s označeným zariadením. Vyhľadajú sa všetci predchodcovia aj všetci nasledovníci a výsledok je zobrazený v strome spisov.
 • V detailoch Spisy v záložkách Spisy a Zariadenia možno používať akciu Vyhodnotenie nákladov na spisy.
  Akcia vyhodnotí všetky spisy, ktoré sú práve zobrazené v danom detaile.
 • Z kontextového menu v spise bola odstránená zastaraná položka na vloženie dokumentu z Optivus Mailservera.
  Optivus Mailserver je program, ktorý sa už nepredáva.